logo

Samarbetet mellan Bokbörsen och PromikBook innebär att PromikBooks system för fakturering och bokföring används som en underliggande fakturamotor till www.bokborsen.se. Om du säljer en bok och bekräftar din order skapas en faktura i PromikBook som skickas till köparen.

PromikBook är också ett komplett bokföringssystem. Detta innebär att du kan använda PromikBook för bokföring. Om du gör detta kommer de fakturor du skapar i Bokbörsen att automatiskt bokföras i PromikBook.

PromikBook har också ett helägt dotterbolag som heter PromikFinans. Detta bolag arbetar med fakturaservice, påminnelser och fakturaköp. Därför har du också ett alternativ att sälja fakturan när du säljer en bok. Du kommer då att få betalt direkt och slipper hantera påminnelser och betalningar.

Det är också PromikFinans som hjäper dig som säljare med påminnelser om dina kunder inte betalar sina fakturor i tid. Du använder då knappen för påminnelsetjänsten som finns i Bokbörsen. En påminnelsefaktura kommer då att skapas automatiskt och när PromikFinans erhåller betalningen kommer pengarna att överföras direkt till säljarens bankkonto. Påminnelsetjänsten kostar ingenting för säljaren men PromikFinans behåller påminnelseavgiften som drabbar köparen.

Fakturaöverlåtelse

Du eller ditt företag kan överlåta en fakturafordran som du har på en köpare för de produkter du annonserat och sålt på www.bokborsen.se till PromikFinans AB.

Fakturan kommer då att skickas direkt från PromikFinans AB till slutkunden. Du ska inte lägga med någon kopia av fakturan i det paket du skickar till kunden.

Kunden kommer att få fakturan via epost samt har möjlighet att hämta den i bokbörsens handelsplats www.bokborsen.se.Betalning direkt till dig eller ditt företag

Om du valt att överlåta din faktura till PromikFinans AB och kunden betalar direkt till dig eller ditt företag måste du meddela oss direkt till epost info@promikfinans.com. Ange kundens namn och ditt fakturanummer. Vi kommer då att skicka dig betalningsinformation till vilket konto du ska betala beloppet.

Fakturor som inte kan överlåtas

Du får inte överlåta en fakturafordran om någon av följande punkter gäller dig eller ditt företag.

  • Om du eller ditt företag har sålt en vara till ett dotter- eller moderföretag.
  • Om du sålt en vara till en person som är anställd hos dig, ditt företag eller ett dotter- eller moderföretag.
  • Om din kund som köpt varan har en motfordran på dig eller ditt företag.
  • Där du har en tvist mellan dig eller ditt företag och kunden.
  • Om fakturan ska skickas till en kund utanför Sverige.
  • Om du har överlåtit, sålt eller pantförskrivit fakturan till annan än PromikFinans.

Du får inte överlåta en fakturafordran om någon av följande punkter gäller dig eller ditt företag.

Du eller ditt företag ska medverka till att informera kunden om att överlåtelse av fakturan har skett.

Bestridande av betalningsskyldighet och retur av vara

Om din kund bestrider fakturan eller invänder på annat sätt ska du omedelbart meddela PromikFinans. PromikFinans kommer att meddela dig via epost om kunden bestrider fakturan direkt till PromikFinans.

Om kunden returnerar varan ska du meddela PromikFinans genom att skicka ett epostmeddelande till adressen info@promikfinans.com.

Om returen har skett inom lagstadgad tid kommer systemet automatiskt att skicka en kreditfaktura när du anmäler en retur i www.bokborsen.se. Samtidigt kommer en faktura att skickas till dig eller ditt företag eftersom du ska återbetala beloppet som betalats till dig eller ditt företag tidigare.

Garantier av dig eller ditt företag som säljare

Du garanterar att förfallodatum för dina fakturor inträffar senast 30 dagar efter fakturadatum. PromikFinans AB tillämpar 1,5% i dröjsmålsränta.

Du garanterar också att du gjort en korrekt leverans av den vara som fakturerats och att det skick som presenterats i annonsen stämmer överens med varans faktiska skick.

Du eller ditt företag garanterar också att du även efter överlåtelse av fakturan till PromikFinans AB fullgör dina skyldigheter som part mot din kund.

Kunden får ej vara på obestånd eller ha betalningsanmärkningar eller på annat sätt bedömas som insolvent. PromikFinans AB har då rätt att neka köp av fakturafordran.

Du eller ditt företag får inte efter överlåtelse sätta ned fakturabeloppet eller medge betalningsanstånd till kunden.

Tvist

Om tvist uppkommer gällande såld vara mellan dig och kunden har PromikFinans AB rätt att fakturera dig eller ditt företag för det utbetalda beloppet för överlåten fakturafordran.

Avgiftens storlek

Avgiften för att överlåta en faktura till PromikFinans är 10% + 5% av fakturans totalbelopp.

Påminnelse

Genom att trycka på knappen skicka påminnelse kan du som säljare hos Bokbörsen använda PromikFinans påminnelseservice.

Om du har tryckt på knappen fast din kund har betalat sin faktura till dig kommer du att få en faktura med 60 kronor i avgift för tjänsten. Detta är avgiften för PromikFinans hantering av påminnelseservicen.

Fakturaservice

Du eller ditt företag överlåter hantering av sin fakturafordran till PromikFinans AB. PromikFinans AB skickar påminnelse till din kund direkt när du aktiverar tjänsten genom att trycka på knappen i www.bokborsen.se.

Påminnelseavgift om 60 kronor läggs på det ursprungliga fakturabeloppet i samband med att påminnelsen skickas till kunden.

Inkasso

Om Kunden ej betalar sin fakturafordran efter påminnelse kommer PromikFinans AB att driva ärendet vidare till inkasso via sin samarbetspartner Capitum AB.

Om Kunden ej betalar efter inkassokrav kommer Capitum AB att göra en bedömning om det är möjligt att gå vidare till rättsliga åtgärder. Om Capitum AB gör bedömningen att det finns förutsättningar att kunden kommer att betala kommer fakturafordran att skickas för betalningsföreläggande. Till inkassokravet kommer då avgifter för betalningsföreläggande.

Reglering av fakturabeloppet

När kunden har betalat sin fakturafordran kommer PromikFinans att betala dessa till dig eller ditt företag efterföljande bankdag. Beloppet som betalas till dig är fakturafordran i sin helhet exklusive avgifter för påminnelse, inkasso, räntor och betalningsföreläggande.

Dina garantier

Du och ditt företag garanterar att förfallodatum för fakturorna inträffar senast 30 dagar efter fakturadatum.

Du garanterar att korrekt leverans skett av den vara som fakturerats respektive att det skick som presenterats i annonsen stämmer överens med varans faktiska skick.

Du garanterar att inget avtal eller annan överenskommelse som strider mot fakturavillkoren eller på annat sätt kan skada PromikFinans AB föreligger eller kan komma att uppstå.

Du eller ditt företag får inte efter överlåtelse till påminnelseservice minska fakturabeloppet eller medge betalningsanstånd till Kunden.

Bestridande av fakturafordran samt retur av vara

Om kunden bestrider betalningsskyldighet eller gör annan invändning mot fakturan och betalningspåminnelsen är du eller ditt företaget som mottagit sådant meddelande, skyldig att omedelbart underrätta PromikFinans AB om detta på epost info@promikfinans.com.

Detta gäller också om kunden returnerar den levererade varan.

PromikFinans AB kommer att underrätta dig eller ditt företag om kunden bestrider fakturan eller gör andra invändningar via din epost.

Betalning direkt till säljaren samt betalningsskyldighet för påminnelseavgift

Skulle betalning avseende fakturan som skickats för påminnelse på grund av kundens förbiseende eller annan anledning erläggas till dig eller ditt företag, ska du meddela PromikFinans AB via epost info@promikfinans.com. PromikFinans AB kommer då att fakturera kunden påminnelseavgiften separat.

Om du har aktiverat tjänsten även fast kunden har betalat till dig kommer du att vara betalningsskyldig för påminnelseavgiften om 60 kronor. Du eller ditt företag kommer då att få en separat faktura från PromikFinans AB. Om du inte meddelar oss den betalning som skett och ärendet går vidare till inkasso kommer PromikFinans AB också att skicka en faktura avseende inkassoavgiften på 180 kronor.

Fakturor från PromikBook

PromikBook är namnet på det underliggande systemet för att skapa fakturor i Bokbörsen. Det är därför du ser namnet PromikBook om du tittar på fakturan i en webbläsare. Fakturans utställare, det vill säga den som skapat fakturan, är säljaren av boken och det är dit som du som köpare ska betala boken. Längst ned på fakturan framgår säljarens bankgironummer, plusgironummer eller bankkonto för överföring.

Vanliga frågor

Betalningsfrågor

Här finns svaren till de flest ställda frågorna gällande betalningar.

Du som köpare ska alltid betala till utställaren av fakturan. Om säljaren valt Egen faktura är det säljaren som är utställare. Om säljaren valt att sälja sin faktura till PromikFinans är det PromikFinans som är utställare av fakturan.
Betalningsinformationen finna alltid längst ner på fakturan.

Du betalar senast på förfallodagen som finns angivet på fakturan.

Betala till det bankgironummer, plusgironummer, swish eller bankkonto som finns angivet längst ned på fakturan.

Är du osäker kan du alltid kontakta säljaren direkt och fråga hur säljaren vill ha betalt.

Du har köpt en vara och då måste du betala.

Vid betalning av fakturor så skall pengarna betalas till bankgironummer 648-1832 eller genom swish-betalning till swish-nummer 123 499 61 46. Ange alltid fakturanummer eller OCR-nummer som meddelande vid betalning!

BetalsättNummer
Bank-Giro648-1832
Swish123 499 61 46

Du anger fakturanummer eller OCR-nummer som betalningsreferens. OBS även som meddelande när du betalar med Swish.

Din bekräftelse finns på din internetbank att betalningen gått igenom. PromikFinans skickar även en bekräftelse med epost när vi har behandlat och registrerat en betalning från dig.

Fakturaköp

Här finns svaren till de flest ställda frågorna gällande fakturaköp.

PromikFinans är ett helägt dotterbolag till PromikBook. Bolaget tar hand om fakturaservice samt fakturaköp framförallt för kunder till PromikBook.

Att sälja din faktura gör det enkelt för dig som säljare. Du får pengarna snabbt på ditt bankkonto och behöver inte skicka påminnelser till din kund om han eller hon inte betalar.

Nej, du behöver inte sälja din faktura. Du kan också skicka en faktura på vanligt sätt. Om kunden inte betalar måste du då skicka påminnelser själv.

Du får pengarna direkt från PromikFinans maximalt fem arbetsdagar efter att du sålt din faktura, oftast tidigare.

Du ska betala till det bankgironummer eller swish-nummer som framgår av fakturan. Betalningen är direkt till PromikFinans.

Vid betalning av fakturor så skall pengarna betalas till bankgironummer 648-1832 eller genom swish-betalning till swish-nummer 123 499 61 46. Ange alltid fakturanummer eller OCR-nummer som meddelande vid betalning!

BetalsättNummer
Bank-Giro648-1832
Swish123 499 61 46

Du anger fakturanummer eller OCR-nummer som betalningsreferens. OBS även som meddelande när du betalar med Swish.

Avgiften är 12 kronor + 5% av fakturabeloppet.

Du betalar direkt till PromikFinans istället för till säljaren. Inga andra skillnader.

Påminnelsehantering

Här finns svaren till de flest ställda frågorna gällande påminnelsehantering.

PromikFinans skickar ut påminnelser till dina kunder. Det är helt gratis för dig som säljare. PromikFinans lägger på påminnelseavgifter och inkassoavgifter som ersättning för sitt arbete. Så fort pengarna har kommit in till vårt klientmedelskonto betalar vi ut fakturabeloppet till dig som säljare.

Du måste inte använda påminnelseservicen. Men den är helt gratis för dig som säljare.

Ingenting det är helt gratis för dig som säljare. Vanliga påminnelseavgifter läggs på fakturabeloppet till köparen. Dessa avgifter behåller PromikFinans som ersättning för arbetet.

Vid betalning av vanliga fakturor så skall pengarna betalas ut till bankgironummer 648-1832, och vid betalning av en påminnelse så skall pengarna betalas till bankgironummer 5012-7000.

FakturatypBankGiro
Faktura648-1832
Påminnelsefaktura5012-7000

Du måste då betala de 60 kronor som en påminnelse kostar. Detta är ersättning till PromikFinans för vårt arbete.

Du måste skicka ett meddelande till info@promikfinans.com om att du tagit emot betalningen. Om påminnelseavgiften betalats till dig kommer du att få en faktura på detta från oss. Om påminnelseavgiften inte har betalats så skickar vi ett nytt krav till kunden.

Fakturor

Här finns svaren till de flest ställda frågorna gällande fakturor.

Bokbörsen har valt PromikBook som fakturaframställare. PromikBook är ett gratis bokförings och faktureringssystem på webben. Bokbörsen använder sig av PromikBook för att framställa fakturor som betalnings och bokföringsunderlag.

Du som köpare ska alltid betala till utställaren av fakturan. Om säljaren valt Egen faktura är det säljaren som är utställare. Om säljaren valt att sälja sin faktura till PromikFinans är det PromikFinans som är utställare av fakturan.
Betalningsinformationen finna alltid längst ner på fakturan.

Efter önskemål från säljare på bokbörsen får säljaren en kopia på det epostmeddelande innehållande fakturan som går iväg till köparen.

Det är alltid säljaren som ansvarar för att skicka boken. PromikBook eller PromikFinans hanterar aldrig någon leverans. Boken skickar säljaren direkt.

Det är alltid säljaren som ansvarar för att skicka boken. PromikBook eller PromikFinans hanterar aldrig någon leverans. Boken skickar säljaren direkt.

Vid betalning av vanliga fakturor så skall pengarna betalas ut till bankgironummer 648-1832, och vid betalning av en påminnelse så skall pengarna betalas till bankgironummer 5012-7000.

FakturatypBankGiro
Faktura648-1832
Påminnelsefaktura5012-7000

Du betalar senast på förfallodagen som finns angivet på fakturan.

Information om utställaren och kontaktuppgifterna finner ni längst ner på fakturan.

Betala till det bankgironummer, plusgironummer eller bankkonto som finns angivet längst ned på fakturan.

Är du osäker kan du alltid kontakta säljaren direkt och fråga hur säljaren vill ha betalt.

Du har köpt en vara och då måste du betala.

Som referens anger du fakturanummer.

PromikFinans AB © 2018