logo

Skapa konto

Förnamn
Efternamn
E-postadress
Telefon
Lösenord
Bekräfta lösenord
Inbjudningskod
Jag godkänner avtalet
Läs avtalet »
OBS! Du måste godkänna avtalet!
När du registrerat dig har du tillgång till basfunktionerna i PromikBook. Det är helt gratis och kommer alltid att vara det!

Behöver du hjälp med registreringen kan du titta på instruktionsfilmen.
Tillbaka till guider

Lägg till konto i rapport

Ibland händer det att man vill bokföra på konton som ligger utanför standardkontoplanen vilket också innebär att dessa konton kanske inte dyker upp i rapporter automatiskt.

I detta dokument beskriver vi hur man på två olika tillvägagångssätt lägger till enskilda konton eller kontogrupper i rapporterna*.

Notera!

Observera att det tillvägagångssätt som beskrivs i alternativ 2 enbart lägger till enskilda konton och inte kontogrupper som referenser även om grupper kan anges. Läs mer under alternativ 2.

Nedan visar vi hur man lägger till konton i Momsrapporten.

I exemplet har vi bokfört försäljning på konto 3006 som frångår standarden och behöver läggas in. Vi har även bokfört momsen för 25% på 2710 som inte heller är enligt standard. Vi går nu igenom två olika sätt att uppnå samma resultat.

Alternativ 1

Länka genom BAS

Steg 1 - Öppna rapport för editering

För att öppna en rapport för editering går du först in på "Rapporter" i huvudmenyn och väljer sedan fliken "Hantera rapporter". Därefter klickar du på åtgärdsikonen vid momsrapporten som ska editera. Nu väljer du ”Editera rapport”, se Bild 1.


Bild 1.

Steg 2 - Lägga till konto

När sidan har laddat klart finns nu rapporten på skärmen. Nu ska vi lägga till konto 3006 som försäljning. Vi ska leta upp rätt plats i rapporten innan vi kan börja. För försäljningskonto 3006 så ska vi lägga in kontot under ”05 Momspliktig försäljning som inte ingår i ruta 06, 07 eller 08”.

Nu klickar du på plus-knappen för att lägga till en referens från en annan rapport, se Bild 2.
Välj alternativet "Referens till objekt från annan rapport (ex konto från BAS)", se Bild 3.
Leta sedan upp BAS (senaste versionen) och klicka på ”Visa” för att lista rapporten BAS.


Bild 2.

Bild 3.

Bild 4.

Tips!

Man kan man lägga till enskilda konton eller hela kontogrupper som referens, se Bild 4.

Steg 3

Nu har kontot hamnat i rapporten och vi ska kontroller att det är rätt inställningar.
Klicka på ”Ögat” för att dölja kontot, se Bild 6.
Sedan klickar du på inställningshjulet längst ut till höger på raden, se Bild 2. Ändra fältet operator till att vara det korrekta alternativet. I fallet 3006 ska det ändras från Addition (+) till Subtraktion (-), se Bild 5.
Nu är allt klart och resultat ska se ut som i Bild 6.

För att lägga till momskontot i försäljningen utför vi liknande steg men lägger till konto 2710 under gruppen ”10 Utgående moms 25%”. Principen är densamma.


Bild 5.

Bild 6.

Alternativ 2 - (Genom att skriva in kontonummer)

I alternativ 2 ska vi lägga in samma konton i momsrapport. Alternativ 2 erbjuder en snabbare och kraftfull inmatning för att lägga till enskilda konton.

Steg 1 - Öppna rapport för editering

Följ stegen i Alternativ 1 för att öppna rapporten för editering.

Steg 2 - Lägga till konto

Nu ska vi lägga till konto på ett sätt som både är enklare men även mer avancerat om man snabbt vill lägga till enskilda konton.

Klicka på plus-knappen för att lägga till en referens från en annan rapport, se Bild 2.
Välj "Lägg till konton manuellt", se Bild 7
Skriv in önskat kontonummer och välj rätt operator, se Bild 8.
Klicka på Knappen ”Välj konto” för att lägga till.


Bild 7.

Bild 8.

Tips!

Klicka på frågetecknet för att få reda på hur du snabbt kan lägga till grupper av konton eller flera konton på samma gång, se Bild 8.

Grattis!

Du har nu lagt till ditt konto i rapporten!

Mer om inmatning

I och med att det går att skriva in konton direkt med nummer kan man på ett snabbt sätt lägga till ett eller flera konton. Observera att om man skriver in kontogrupp ”3” läggs inte referensen 3 in som i alternativ 1 utan istället genereras alla konton från 3000 – 3999 och läggs in under vald plats i rapporten.

Det går även bra att skriva flera konton och separera med kommatecken ”,”. Ex ”3007,3008,3009” för att lägga in konto 3007, 3008 och 3009.

Det går även bra att skriva in flera konton med bindestreck ”-”. Ex ”3007-3009” för att lägga in alla konton mellan 3007 och 3009, dvs 3007, 3008 och 3009.

Det går även bra att kombinera olika sätt. Ex ”3007-3009,3015,3016,261”.

Följande exempel ger följande resultat.
- Vi börjar med ”3007-3009” som ger: 3007, 3008 och 3009
- Därefter läggs konto 3015 och 3016 enligt ”3015,3016”
- Till sist så läggs alla konton under 261 in, dvs 2610-2619.

Total ger alltså exemplet ”3007-3009,3015,3016,261” följande konton:

 • 3007
 • 3008
 • 3009
 • 3015
 • 3016
 • 2610
 • 2611
 • 2612
 • 2613
 • 2614
 • 2615
 • 2616
 • 2617
 • 2618
 • 2619
PromikBook AB © 2019