logo

Skapa konto

Förnamn
Efternamn
E-postadress
Telefon
Lösenord
Bekräfta lösenord
Inbjudningskod
Jag godkänner avtalet
Läs avtalet »
OBS! Du måste godkänna avtalet!
När du registrerat dig har du tillgång till basfunktionerna i PromikBook.

Behöver du hjälp med registreringen kan du titta på instruktionsfilmen.
Film som visar fakturering, bokföring och fler funktioner för att sköta företagets ekonomi
Ekonomichef? Harvar du bland kalkylark?
Bara några klick härifrån kan du istället jobba i ett kraftfullt och smartare system

PromikBook är en komplett eller kompletterande ekonomitjänst i molnet för såväl enskilda bolag som hela koncerner.

Du importerar enkelt din redovisningsdata i PromikBook och får direkt tillgång till en värld av smarta funktioner: Generera snabbt rapporter, gör avancerade analyser eller simulera företagets ekonomi i framtiden!
Kort sagt – ditt arbete blir både enklare och roligare.

Och om du behöver hjälp med något, allt från import av data till den mest avancerade analysen så finns vår support på plats och hjälper dig personligen via telefon, mail eller chatt.

Testa allt gratis!

PromikBook erbjuder fakturering, automatisk bokföring, reskontrahantering, rapportering, simulering, budget, dokumentbibliotek och mycket mer!.

Just nu kan du testa alla funktioner kostnadsfritt under en månad!

Jag vill veta mer kontakta mig.

Några exempel på vad du kan göra

Film som visar resultatrapport samt hanteringen av rapporter

Anpassade rapporter

I PromikBook finns en mängd standardrapporter. Dessa rapporter är balans- resultat och kassaflödesrapporter. Du kan också hitta nyckeltalsrapporter som beskriver förändringar i företagets ekonomi genom nyckeltal. Du kan förändra alla rapporter och skapa dina egna uppställningar och nyckeltal.

Alla rapporter är alltid tillgängliga och kan exporteras på en mängd olika format, språk och valutor.

Film som visar simulering av företagetsekonomi

Simulera olika händelser

I PromikBooks unika simulator kan du simulera olika händelser och direkt se hur dessa händelser påverkar företagets ekonomiska situation. Dessa händelser kan till exempel vara volymförändringar av försäljning, prisförändringar, nyanställningar, investeringar etc.

I simulatorn styr du själv för vilka perioder simuleringen ska beräknas och för vilka resultatenheter eller projekt eller andra dimensioner som du lagt upp i företagets redovisning.

Film som visar imiport och export av bokföringsdata genom SIE-fil formatet

Enkel import och export

PromikBook är en total molnbaserad tjänst med boföring, fakturering och mycket mycket mer. PromikBook kan importera och exportera SIE filer. Detta innebär att du kan importera allt bokföringsmaterial som registrerats i ett annat system. Och därefter arbeta med det ekonomiska materialet i PromikBooks simuleringar, framtidsplanering och rapportering.

När du har arbetat klart i PromikBook med till exempel en budget kan du också exportera tillbaks den via SIE formatet.

Film som visar hanteringen av bokföringsfunktioner för koncerner

Rapportering för företagets koncern

I PromikBook finns en unik del som avser koncernrapportering. Där sammanställer du företagets koncern med dess dotterbolag. I PromikBook specificerar du vilka konton som avser interna konton mellan bolagen i koncernen.

PromikBook genererar då ett automatiskt förslag på resultat- och balansräkningar för koncernen. Du kan också komplettera med manuella justeringar mellan bolagen för varje individuell månad.

Film som visar hur man beräknar en budget för ett företag

Budget

I PromikBook finns en funktion för att bygga upp en budget. Du kan skapa hur många budgetar du vill, det finns ingen begränsning. Den budget som skapas kan hämta fördelningskurvor från något historiskt år. Alternativt bygger du upp egna fördelningskurvor.

Den budget som skapas kan du kalla fram i alla rapporter i PromikBook för enkla jämförelser. Din budget kan även konverteras och visas i andra valutor.

Film som visar hur man kan beräkna en prognos av bolagets ekonomi

Prognos

Till varje budget kan du skapa hur många prognoser som helst. PromikBook kan kombinera ett faktiskt utfall till och med en viss månad med en budget för resterande perioder. Detta innebär att du automatiskt får ett material av PromikBook som är enkelt att arbeta med.

Du kanske vill göra en prognos för helåret eller nästkommande tolvmånader varje månad, varje kvartal eller varje halvår. Allt är möjligt med PromikBooks unika flexibilitet.

Detta ingår

Analys

Analys

599 kr/mån

Analyspaketet passar dig som vill fördjupa dig i företagets ekonomi. Här finns verktyg som simulering, resultat- balans- och likviditetsbudget och nyckeltalsrapporter.

PromikBooks unika simulator ingår där du enkelt kan göra simuleringar som t ex prisökningar, volymförändringar, hur mycket mer företaget måste säjla för att klara nya investeringar och mycket mer.
 • Guldpaketet +
 • Resultatbudget
 • Balansbudget
 • Likviditetsbudget
 • Simulator
 • PromikBooks Analysrapport
 • Nyckeltalsrapport
 • Kassaflödesrapport
Koncern

Koncern

1399 kr/mån

Med koncernpaketet i PromikBook upprättar du enkelt rapporter för din koncern. PromikBook gör själv omföringar mellan företagen baserat på den konton du använder. Du kan också per månad göra egna elimineringar mellan bolagen.

I koncernpaketet ingår dessutom valutakonvertering. Varje bolag kan därför använda sin egen redovisningsvaluta och du väljer själv i vilken valuta du vill att koncernrapporterna ska presenteras.
 • Analyspaketet +
 • Resultatrapporter koncern
 • Balansrapporter koncern
 • Budgetjämförelse för hela koncernen
 • Valutahantering med obegränsat antal valutor
 • Rapporter på olika språk

Ett komplett ekonomisystem

Anpassat efter ditt behov


Baspaketet

 • Bokföring
 • Fakturering
 • Registerhantering
 • Reskontrahantering

0 kr/mån

Brons

 • Reklamfritt
 • Egna rapporter
 • Automatisk momsomföring
 • CRM

69 kr/mån

Silver

 • Betalfiler
 • Transaktionsfiler
 • Bokföringsmallar
 • Konteringsrader

99 kr/mån

Guld

 • Attestering
 • Valutahantering
 • Nyckeltal
 • Budget

149 kr/mån

Visa paketjämförelse
PromikBook AB © 2019