Företagsanalys i molnet

Harvar du bland kalkylark?

Bara några klick härifrån kan du istället jobba i ett kraftfullt och smartare system.

Acconomy är en komplett eller kompletterande ekonomitjänst i molnet för såväl enskilda bolag som hela koncerner.

Du importerar enkelt din redovisningsdata i Acconomy och får direkt tillgång till en värld av smarta funktioner: Generera snabbt rapporter, gör avancerade analyser eller simulera företagets ekonomi i framtiden!
Kort sagt – ditt arbete blir både enklare och roligare.

Vad kan jag göra

Ikon med ett dokument med en graf på för att representera rapporter

Anpassade rapporter

Spela upp

I Acconomy finns en mängd standardrapporter. Dessa rapporter är balans- resultat och kassaflödesrapporter. Du kan också hitta nyckeltalsrapporter som beskriver förändringar i företagets ekonomi genom nyckeltal. Du kan förändra alla rapporter och skapa dina egna uppställningar och nyckeltal.

Alla rapporter är alltid tillgängliga och kan exporteras på en mängd olika format, språk och valutor.

Ikon med två kugghjul som skall representera simulering

Simulera olika händelser

Spela upp

I Acconomys unika simulator kan du simulera olika händelser och direkt se hur dessa händelser påverkar företagets ekonomiska situation. Dessa händelser kan till exempel vara volymförändringar av försäljning, prisförändringar, nyanställningar, investeringar etc.

I simulatorn styr du själv för vilka perioder simuleringen ska beräknas och för vilka resultatenheter eller projekt eller andra dimensioner som du lagt upp i företagets redovisning.

Ikon som representerar import

Enkel import och export

Spela upp

Acconomy är en total molnbaserad tjänst med boföring, fakturering och mycket mycket mer. Acconomy kan importera och exportera SIE filer. Detta innebär att du kan importera allt bokföringsmaterial som registrerats i ett annat system. Och därefter arbeta med det ekonomiska materialet i Acconomys simuleringar, framtidsplanering och rapportering.

När du har arbetat klart i Acconomy med till exempel en budget kan du också exportera tillbaks den via SIE formatet.

Ikon som representerar rapportering

Koncernrapportering

Spela upp

I Acconomy finns en unik del som avser koncernrapportering. Där sammanställer du företagets koncern med dess dotterbolag. I Acconomy specificerar du vilka konton som avser interna konton mellan bolagen i koncernen.

Acconomy genererar då ett automatiskt förslag på resultat- och balansräkningar för koncernen. Du kan också komplettera med manuella justeringar mellan bolagen för varje individuell månad.

Ikon som representerar budgettering

Budget

Spela upp

I Acconomy finns en funktion för att bygga upp en budget. Du kan skapa hur många budgetar du vill, det finns ingen begränsning. Den budget som skapas kan hämta fördelningskurvor från något historiskt år. Alternativt bygger du upp egna fördelningskurvor.

Den budget som skapas kan du kalla fram i alla rapporter i Acconomy för enkla jämförelser. Din budget kan även konverteras och visas i andra valutor.

Ikon som representerar prognos

Prognos

Spela upp

Till varje budget kan du skapa hur många prognoser som helst. Acconomy kan kombinera ett faktiskt utfall till och med en viss månad med en budget för resterande perioder. Detta innebär att du automatiskt får ett material av Acconomy som är enkelt att arbeta med.

Du kanske vill göra en prognos för helåret eller nästkommande tolvmånader varje månad, varje kvartal eller varje halvår. Allt är möjligt med Acconomys unika flexibilitet.

Ta del av alla funktioner

För er som vill ta del av hela systemet med dess fullständiga & kraftfulla funktionalitet så rekommenderar vi paketet Komplett.

Utöver att man får tillgång till alla funktioner som ingår i de mindre paketen, så får man även tillgång till systemets mer advancerade funktioner. Ni kommer till exempel ha möjlighet att analysera ert företag i mer detalj, och få en bättre överblick på vad som händer i bolaget. Utöver detta kommer ni få tillgång till budget & prognos funktionerna så att ni kan börja plannera bolagets ekonomi i förväg.

Släpp kalkylarket, och flytta ditt bolag till molnet.

Premium

Enligt offert

För Stora till Större Bolag som behöver allt och lite till finns Premiumpaket.

  • Guldfunktioner
  • Analysrapport
  • Dimensionsrapporter
  • Kassaflödesrapporter
  • Simulator
  • Koncernrapportering
  • Budget & Prognos

Behöver ni hjälp?

Om du behöver hjälp med något, allt från import av data till den mest avancerade analysen så finns vår support på plats och hjälper dig personligen via telefon, mail eller chatt.

Loader