Uppstart av kapital - Aktiebolag

Uppstart av kapital - Aktiebolag

Exempel 1 - Bokför aktiekapitalet konto 1930 - Företagskonto

Vid uppstart av ett aktiebolag måste ägarna göra en insättning av aktiekapital i bolaget till ett värde av minst 25 000 kronor. Vanligtvis sker detta med en överföring till företagets bankkonto och bokförs då enligt följande: (en överföring på 25 000 har gjorts i exemplet)

Man bokar 50 000 kronor på debetsidan till konto 1930 och 50 000 kronor på kreditsidan till konto 2081.
KontoBenämningDebetKredit
1930Företagskonto50 000
2081Aktiekapital50 000
Summa50 00050 000

Exempel 2 - Bokför aktiekapitalet till konto 1210 - Maskiner och andra tekniska anläggningar

Aktiekapitalet kan även bestå av maskiner som aktieägarna eventuellt bidrar med, som ska användas i verksamheten. Bokförs då enligt följande (maskinerna har värderats till 25 000 kronor i exemplet):

Man bokar 50 000 kronor på debetsidan till konto 1210 och 50 000 kronor på kreditsidan till konto 2081.
KontoBenämningDebetKredit
1210Maskiner och andra tekniska anläggningar50 000
2081Aktiekapital50 000
Summa50 00050 000
Loader