Bokföra banklån och kapitallån

Bokföra banklån och kapitallån

Ibland kan det bli nödvändigt ta ett lån från ex. banken för att kunna starta igång sin verksamhet. Beroende på hur lång avbetalningsplan som bestäms för lånet så delas det upp i Kortfristiga och Långfristiga lån.

Kortfristiga

Återbetalas inom ett år från redovisningstillfället.

Långfristiga

Återbetalas senare än ett år från redovisningstillfället.

Exempel 1 - Kortfristiga

Återbetalas inom ett år från redovisningstillfället

KontoBenämningDebetKredit
1930Företagskonto50 000
2840Kortfristiga låneskulder50 000
Summa50 00050 000

Exempel 2 - Långfristiga

Återbetalas senare än ett år från redovisningstillfället

KontoBenämningDebetKredit
1930Företagskonto199 500
6570Bankkostnader500
2350Andra långfristiga skulder till kreditinstitut200 000
Summa200 000200 000
Loader