Bokför lön

Bokför lön

Exempel 1 - Hur du kan bokföra en månadslön

Den anställda har fått en månadslön på 24 000 kr med ett avdrag för personalskatt på 5 125 kr. Vilket skatteavdrag som ska göras kan man se i den anställdes tabellskatt som går att hitta på Skatteverket.

Den aktuella arbetsgivaravgiften ligger på 31,42% idag, vänligen besök Skatteverkets hemsida för att bekräfta procentsatsen vid nytt år.

Beräkningsformler

Arbetsgivaravgift = Grundlön x arbetsgivaravgift
Enligt exemplet ovan blir arbetsgivaravgiften: 24 000 x 31,42% = 7 540

KontoBenämningDebetKredit
1930Företagskonto18 875
2710Personalskatt5 125
2731Avräkning lagstadgade sociala avgifter7 540
7510Arbetsgivaravgifter 31,42%7 540
7010Löner till kollektivanställda24 000
Summa31 54031 540

Exempel 2 - Semesterlöneskulden

Löpande under året ska även semesterlöneskulden tas upp i bokföringen för att det ska ge en rättvisande insyn i din företagsekonomi.

Semesterlöneskulden beräknas 24 000 x 12% = 2 880. Där 12 % motsvarar semesterersättning enligt semesterlagen. Följer man kollektivavtal eller annat är förhandlat i anställningsavtal så kan det hända att man ska använda sig av en annan procentsats, dock inte lägre än 12%.

Beräkningsformler

Semesterlöneskuld = Grundlön x 12% (12 % motsvarar semesterersättning enligt semesterlagen)
Enligt exemplet ovan blir semesterlöneskulden: 24 000 x 12% = 2 880

Arbetsgivaravgift = Semesterlöneskuld x arbetsgivaravgift
Enligt exemplet ovan blir arbetsgivaravgiften: 2 880 x 31,42% = 904

KontoBenämningDebetKredit
7090Förändring av semsterlöneskuld2 880
2920Upplupna semesterlöner2 880
7519Arbetsgivaravgifter för semester- och löneskulder904
2940Upplupna lagstadgade sociala och andra avgifter904
Summa3 7843 784
Loader