Importera SIE-fil till PromikBook

Importera SIE-fil till PromikBook

Guiden visar hur du importerar en SIE-fil med information om din bokföring. Filen kan komma från din revisor eller om du själv exporterat från ett annat ekonomisystem.

Steg 1

Du importerar din SIE-fil genom att välja Bokföring i huvudmenyn och välj Importera SIE, se Bild 1 & 2.


Bild 1. Välj Bokföring i huvudmenyn.

Bild 2. Under rubriken SIE väljer du Importera SIE.

Steg 2 – Bläddra fram din SIE-fil

Klicka på knappen Välj fil och välj den filen du vill importera till PromikBook, se Bild 3.

När filen har valts klickar du på knappen Läs fil, se Bild 4.


Bild 3. Välj vilken fil du vill importera.

Bild 4. Läs sedan in filen.

Steg 3 - Kontrollera filen

När du klickat på Läs fil hämtas filen från din dator till PromikBook. Filen valideras och kontrolleras mot systemet. Om filen innehåller fel eller är felaktigt formaterad visas en varning och importen kan ej genomföras.

Om filen klarar en validering i systemet kommer du till steg 3 i importen av SIEdata. Om vi upptäcker att organisationsnumret i filen inte stämmer överens med företaget du försöker importera till visas en varning. Du måste bekräfta att du verkligen vill importera filen trots att den bokföringsdata som finns i filen eventuellt inte tillhör ditt företag.

Om organisationsnumret stämmer så hoppar du över detta steg.


Bild 5. Varning om organisationsnumret inte stämmer.

Steg 4 – Välj räkenskapsår att importera

I steg fyra ska du välja vilka år som ska importeras till PromikBook. Markera åren genom att klicka i checkboxarna för varje år, se Bild 6.

När du har gjort ditt val klickar du på knappen Nästa för att gå vidare till steg 5 i importen. Vill du gå bakåt eller avbryta importen klickar du på respektive knapp Avbryt/Förra.

Du kan också välja Töm räkenskapsår vid import genom att bocka i rutan som är markerad, se Bild 6.


Bild 6. Välj vilka räkenskapsår du vill importera

Steg 5 – Kontrollera kontonamn

Om det redan finns konton i ditt företag hos PromikBook görs en kontroll mot de konton som finns i SIE-filen. Om ett konto med samma kontonummer hittas hos PromikBook som i filen visas en lista på dessa, se Bild 7.

Om så är fallet kan du välja att ändra namnet på konton att efterlikna namnet från filen, eller så kan du välja att behålla namnet som redan finns i PromikBook. När du har gjort ditt val klickar du på knappen Nästa för att gå vidare till steg 6 i importen.

Vill du gå bakåt eller avbryta importen klickar du på respektive knapp Avbryt/Förra. Om inga kontonamn behöver ändras hoppas detta steg över och du kommer direkt till steg 6 i importen.


Bild 7.

Steg 6 – Slutför importen

Sista steget i import av SIEdata är att kontrollera att uppgifterna i filen verkar riktiga och därefter starta importen till systemet. En sammanfattning av filens innehåll visas (antal verifikat, antal transaktion och antal konton) för användaren, se Bild 8.
Om du tycker att antalet stämmer kan du nu starta importen.

Klicka på knappen Starta för att importen ska börja.
Klicka på knappen Avbryt för att avbryta importen.
Klicka på knappen Förraför att backa ett steg.

När du klickat på knappen Starta visas en bekräftelse på att importen har startat efter en stund (tiden varierar beroende på mängden data i filen) visas ett meddelande att importen är klar, se Bild 9.


Bild 8. Om allting ser rätt ut trycker du på Starta för att importera SIE-filen.

Bild 9. När importen är klar kommer den här notisen upp.
Loader