Importera SIE-fil till PromikBook

Importera SIE-fil till PromikBook

Guiden visar hur du importerar en SIE-fil med information om din bokföring. Filen kan komma från din revisor eller om du själv exporterat från ett annat ekonomisystem.

Steg 1

För att importera din SIE-fil går du först till fliken Bokföring i huvudmenyn och sedan väljer du Importera SIE.

Klicka på knappen Välj fil och bläddra fram den filen du vill importera till PromikBook alternativt dra filen till rutan, se Bild 1.


Bild 1.

Steg 2

När du har valt din SIE-fil som ska importeras så hämtas filen från din dator till PromikBook. Filen valideras och kontrolleras mot systemet. Om filen innehåller fel eller är felaktigt formaterad visas en varning och importen kan ej genomföras.

Om filen klarar en validering i systemet kommer du till steg 3 i importen av SIEdata. Om vi upptäcker att organisationsnumret i filen inte stämmer överens med företaget du försöker importera till visas en varning, se Bild 2.

Du måste bekräfta att du verkligen vill importera filen trots att den bokföringsdata som finns i filen eventuellt inte tillhör ditt företag.

Om organisationsnumret stämmer så hoppar du över detta steg och trycker på Nästa.


Bild 2.

Steg 3

I steg tre ska du välja vilka år som ska importeras till PromikBook.
Markera åren genom att bocka för rutan som står bredvid räkenskapsåret, se Bild 3.

När du har gjort ditt val klickar du på knappen Nästa för att gå vidare till steg 5 i importen.

Vill du gå bakåt eller avbryta importen klickar du på respektive knapp Avbryt/Föregående.

Du kan också välja Töm räkenskapsår vid import genom att bocka i rutan som är markerad, då kommer innehållet som redan finns i dina räkenskapsår på PromikBook tömmas, se Bild 3.


Bild 3.

Steg 4

Om det redan finns konton i ditt företag hos PromikBook görs en kontroll mot de konton som finns i SIE-filen. Om ett konto med samma kontonummer hittas hos PromikBook som i filen visas en lista på dessa, se Bild 4. Om så är fallet kan du välja att ändra namnet på kontot från filen genom att bocka för rutan som står under rubriken Importera.

Om du vill behålla namnet som finns i PromikBook så kan du hoppa över det här steget och trycka på Nästa.Bild 4. Tryck på bilden för att få den tydligare.

Steg 5

Sista steget i import av SIEdata är att kontrollera att uppgifterna i filen verkar riktiga och därefter starta importen till systemet.
En sammanfattning av filens innehåll visas (antal verifikat, antal transaktion, antal konton och om filen innehåller budget) för användaren, se Bild 5.

Om du tycker att antalet stämmer kan du nu starta importen.

Klicka på knappen Starta för att importen ska börja.
Klicka på knappen Avbryt för att avbryta importen.
Klicka på knappen Föregående för att backa ett steg.Bild 5.

Steg 6

När du klickat på knappen Starta visas en bekräftelse på att importen har startat efter en stund (tiden varierar beroende på mängden data i filen) visas ett meddelande att importen är klar, se Bild 6.


Bild 6.
Loader