Omföra moms i Acconomy

Omföra moms i Acconomy

För varje momsredovisningsperiod, oavsett om ni använder 1, 3 eller 12 månader när ni redovisar er moms till skatteverket, så ska momsen omföras efter varje period. Detta innebär att era momskonton för utgående och ingående moms nollställs och saldot per den sista dagen i perioden bokas mot konto 2650 - Redovisningskonto för moms.

Det är differensen mellan den ingående och utgående momsen som avgör om ni ska betala eller få tillbaka moms.

Steg 1 - Välj rätt momsperiod

Efter ni har registrerat alla kund- och leverantörsfakturor samt eventuellt andra kvitton och underlag för en momsperiod så är det dags att generera en momsrapport. Detta gör ni under fliken Rapporter sedan väljer ni den momsrapporten som ert företag använder, 1 månad, 3 månader eller helår.

När ni valt period så hämtar Acconomy den senast aktuella perioden automatiskt till momsrapporten. Ni kan se vilken period som genererats högst upp i momsrapportens högra kolumn.

Är detta inte den rätta perioden som ska omföras går det att ändra period genom att klicka på den blåa pennan bredvid perioden, se Bild 1.


Bild 1.

Om ni har tryckt pennan så kommer följande ruta upp, se Bild 2. Här kan ni ange start- och slutdatum för perioden som momsrapporten avser, se till att alternativet Förändring är i kryssad och klicka på knappen Hämta & Visa när ni har valt er period. Acconomy genererar nu momsrapporten för er valda period.Bild 2. Tryck på bilden för att få den tydligare.

Steg 2 - Kontrollera momsrapporten

Nästa steg är att kontrollera värdena i rapporten. Använder ni Acconomy för era kund- och leverantörsfakturor så har momsen vid försäljning respektive inköp bokförts automatiskt. Det finns dock inga kontroller för underlag som bokförts manuellt via Bokföring->Ny verifikation, så dessa måste ni därför själv kontrollera.


Tips

Som en extra kontroll rekommenderas att ni ofta jämför värdena i momsrapporten med saldona i er huvudbok. Huvudboken för momskontona får man fram genom att gå till Rapporter->Huvudbok - Eget val. Man får då få upp följande ruta, se Bild 3.

Vid Period väljer du samma period som den aktuella momsperioden. Vid Konton skriver du 2600 till 2699.
Välj Alla verifikationsserier och tryck Skapa.

Acconomy genererad nu en huvudbok på de valda kontointervallet under den valda perioden, dvs. samtliga transaktioner som skett på dessa konton. Kontointervallet 2600-2699 innefattar samtliga momskonton som det finns ett saldo på i bokföringen.

Det utgående saldot på respektive konto kommer att summeras till olika rader i momsrapporten. Exakt vilka rader som summeras till vilken rad kan man hitta under Rapporter->Hantera rapporter och gå till Momsrapport.

Bild 3. Tryck på bilden för att få den tydligare.

Steg 3 - Spara din momsrapport

Efter ni kontrollerat er momsrapport ska ni spara den i någon form. Detta är bra för dokumentation och efterkontroll och som underlag till ert bokslut.

För att få fram era rapportinställningar samt möjligheten för att kunna spara er momsrapport trycker ni på pilen som finns ovan rapporten, se Bild 4.

Till att börja med kan ni välja teckenstorlek på era sparade momsrapport. Ni kan sedan välja Skriv ut, vilket skapar en PDF-fil av momsrapporten och sparar den lokalt på er dator. Filen hamnar i mappen för hämtade filer från din webbläsare.

Knappen Exportera ger ytterligare några alternativ till hur ni vill spara er momsrapport. Bland annat kan ni spara den som Excel-fil, Word-fil eller som PDF-fil direkt i Acconomy-fliken Dokument. Den finner ni under Rapporter.

När ni har sparat er momsrapport kan ni gå vidare till nästa steg vilket är att omföra själva momsen.

Ni omför momsen för att sedan kunna ackumulera ett saldo för nästkommande momsredovisningsperiod. Gör ni ingen omföring av momsen ligger denna kvar i bokföringen in i nästa period och detta gör att nästa momsrapport blir fel. Det är därför viktigt att ni omför er moms efter varje period.

Notera också att Acconomy inte omför er moms automatiskt efter det att ni genererat rapporten.

Börja med att klicka på Omför moms som är markerat på bilden sedan gå vidare till steg 4, se Bild 4.


Bild 4.

Steg 4 - Omföring av momsen

När ni har klickat på Omför moms så kommer följande ruta att visas, se Bild 5.

Rutan är en verifikation på den momsomföring som automatiskt genererats av Acconomy. Alla saldon på samtliga momskonton som använts för perioden hämtas och omförs mot konto 2650 - Redovisningskonto för moms. Då skatteverket inte använder sig av ören i momsdeklarationen så föreslår Acconomy att inga ören ska bokföras mot konto 2650, utan istället som en öresavrundning. Beloppet som här visas på raden för konto 2650 ska vara samma som det belopp ni ska betala eller få tillbaka hos skatteverket för perioden.

Välj vilken verifikationsserie som ska användas, som standard används A - Allmänna verifikat i Acconomy.

Kontrollera att datumet är den första i nästa efterkommande momsredovisningsperiod. Det innebär att om momsperioden är Januari-Mars, så ska bokföringsdatum vara 1:a April. Om momsperioden är Januari, så ska bokföringsdatum vara 1:a Februari.

Notera dock att om momsperioden är helår, så är det den sista dagen i räkenskapsåret som ska vara bokföringsdatum. Detta håller naturligtvis Acconomy reda på när du väljer period under Rapporter->Momsrapport.

Välj sedan vilken verifikationstext ni vill använda, t.ex. Omföring moms Januari-Mars. Som standard börjar alla dessa texter på Omföring moms i Acconomy, se Bild 5.

För att godkänna och omföra periodens moms klickar ni på knappen Bokför, se Bild 5. Då skapas verifikationen ni just såg och er moms är omförd för den aktuella perioden.Bild 5.

Tips

  • Ni kan alltid spara och skriva ut en momsrapport från en äldre period vid ett senare tillfälle. Generera då bara rapporten precis som i steg 1 och 3. Se bara till att inte omföra momsen för perioden igen!

  • Rapporten genereras från de saldon som finns på de berörda kontona för perioden och avrundas alltid neråt. Detta på grund av att skatteverkets momsdeklaration sätter dessa regler. Det innebär att det kan skilja upp till 99 öre i rapporten.

  • Kom ihåg att inköp från EU och import ofta innebär att ni som köpare ska beräkna och redovisa momsen. Använder ni Acconomy för att registrera alla leverantörsfakturor så sköts detta automatiskt, annars måste detta göras manuellt.

  • Se till att använda rätt konton. Avviker något konto för t.ex. momspliktig försäljning från BAS-kontoplanen så måste dessa konton också läggas till i momsrapporten.

  • Kontrollera alltid att rätt momsperiod är vald i rapporten. Detta på grund av att oftast görs momsrapport/momsomföring cirka en och en halv månad i efterhand och i samband med momsdeklarationen. Då kan det hända att perioden som först genereras av Acconomy inte längre är den aktuella perioden.

Loader