Omföra moms i PromikBook

Omföra moms i PromikBook

För varje momsredovisningsperiod, vare sig du använder 1, 3 eller 12 månader när du redovisar din moms till skatteverket, så ska momsen omföras efter varje period. Detta innebär att dina momskonton för utgående och ingående moms nollställs och saldot per den sista dagen i perioden bokas mot konto 2650 - Redovisningskonto för moms.

Det är differensen mellan den ingående och utgående momsen som avgör om du ska betala eller få tillbaka moms.

Steg 1 - Välj rätt momsperiod

Efter du har registrerat alla kund- och leverantörsfakturor samt eventuellt andra kvitton och underlag för en momsperiod så är det dags att generera en momsrapport. Detta gör du under fliken Rapporter sedan väljer du den momsrapporten som ditt företag använder, 1 månad, 3 månader eller helår.

När du valt period så hämtar PromikBook den senast aktuella perioden automatiskt till momsrapporten. Man kan se vilken period som genererats högst upp i momsrapportens högra kolumn.

Är detta inte den rätta perioden som ska omföras går det att ändra period genom att klicka på den blåa pennan bredvid perioden, se Bild 1.


Bild 1.

Om du har tryckt pennan så kommer följande ruta upp, se Bild 2. Här kan du ange start- och slutdatum för perioden som momsrapporten avser, se till att alternativet Förändring är i kryssad och klicka på knappen Hämta & Visa när du har valt din period. PromikBook genererar nu momsrapporten för din valda period.Bild 2. Tryck på bilden för att få den tydligare.

Steg 2 - Kontrollera momsrapporten

Nästa steg är att kontrollera så att värdena i rapporten verkar rimliga. Använder man PromikBook för sina kund- och leverantörsfakturor så har momsen vid försäljning respektive inköp bokförts automatiskt. Det finns dock inga kontroller för underlag som bokförts manuellt via Bokföring->Ny verifikation, så på dessa måste man själv som användare kontrollera.


Tips

Som en extra kontroll rekommenderar vi ofta att jämföra värdena i momsrapporten med saldona i sin huvudbok. Huvudboken för momskontona får man fram genom att gå till Rapporter->Huvudbok - Eget val. Man kommer då få upp följande ruta, se Bild 3.

Vid Period väljer du samma period som den aktuella momsperioden. Vid Konton skriver du 2600 till 2699.
Välj Alla verifikationsserier och tryck Skapa.

PromikBook genererad nu en huvudbok på de valda kontointervallet under den valda perioden, alltså alla transaktioner som skett på dessa konton. Kontointervallet 2600-2699 innefattar samtliga momskonton som det finns ett saldo på i bokföringen.

Det utgående saldot på respektive konto kommer att summeras till olika rader i momsrapporten. Exakt vilka rader som summeras till vilken rad kan man hitta under Rapporter->Hantera rapporter och gå till Momsrapport.

Bild 3. Tryck på bilden för att få den tydligare.

Steg 3 - Spara din momsrapport

Nästa steg efter man kontrollerat sin momsrapport är att spara den i någon form. Detta är bra för dokumentation och efterkontroll och som underlag till sitt bokslut.

För att få fram dina rapportinställningar samt möjligheten för att kunna spara din momsrapport trycker du på pilen som finns ovan rapporten, se Bild 4.

Till att börja med kan man välja teckenstorlek på sin sparade momsrapport. Man kan sedan välja Skriv ut, vilket egentligen skapar en PDF-fil av momsrapporten och sparar den lokalt på din dator. Filen hamnar i mappen för hämtade filer från din webbläsare.

Knappen Exportera ger ytterligare några alternativ till hur du vill spara din momsrapport. Bland annat kan du spara den som Excel-fil, Word-fil eller som PDF-fil direkt i PromikBook-fliken Dokument. Den hittas då under Rapporter.

När du har sparat din momsrapport kan du gå vidare till nästa steg vilket är att omföra själva momsen.

Man omför momsen för att man sedan ska kunna ackumulera ett saldo för nästkommande momsredovisningsperiod. Gör man ingen omföring av momsen så ligger denna kvar i bokföringen i nästa period och detta gör att nästa momsrapport blir fel. Det är därför viktigt att man omför sin moms efter varje period.

Notera också att PromikBook inte omför din moms automatiskt efter det att du genererat rapporten, även om vi gör det superenkelt för dig som användare att göra det!

Du kan börja med att trycka på Omför moms som är markerat på bilden sedan gå vidare till steg 4, se Bild 4.


Bild 4.

Steg 4 - Omföring av momsen

När du har tryckt på Omför moms så kommer följande ruta att visas, se Bild 5.

Rutan är en verifikation på den momsomföring som automatiskt genererats av PromikBook. Alla saldon på samtliga momskonton som använts för perioden hämtas och omförs mot konto 2650 - Redovisningskonto för moms. Då skatteverket inte använder sig av ören i momsdeklarationen så föreslår PromikBook att inga ören ska bokföras mot konto 2650, utan istället som en öresavrundning. Beloppet som här visas på raden för konto 2650 ska vara samma som det belopp du ska betala eller få tillbaka hos skatteverket för denna period.

Välj vilken verifikationsserie som ska användas, som standard används A - Allmänna verifikat i PromikBook.

Kontrollera att datumet är den första i nästa efterkommande momsredovisningsperiod. Det innebär att om momsperioden är Januari-Mars, så ska bokföringsdatum vara 1:a April. Om momsperioden är Januari, så ska bokföringsdatum vara 1:a Februari.

Notera dock att om momsperioden är helår, så är det den sista dagen i räkenskapsåret som ska vara bokföringsdatum. Detta håller naturligtvis PromikBook reda på när du väljer period under Rapporter->Momsrapport.

Välj sedan vilken verifikationstext du vill använda, t.ex. Omföring moms Januari-Mars. Som standard börjar alla dessa texter på Omföring moms i PromikBook, se Bild 5.

För att godkänna och omföra periodens moms klickar man på knappen Bokför, se Bild 5. Då skapas verifikationen du just såg och din moms är omförd för den aktuella perioden.Bild 5.

Tips

  • Man kan alltid spara och skriva ut en momsrapport från en äldre period vid ett senare tillfälle. Generera då bara rapporten precis som i steg 1 och 3. Se bara till att inte omföra momsen för perioden igen!

  • Rapporten genereras från de saldon som finns på de berörda kontona för perioden och avrundas alltid neråt. Detta på grund av att skatteverkets momsdeklaration sätter dessa regler. Det kan alltså skilja med hela 99 öre i rapporten.

  • Kom ihåg att inköp från EU och import ofta innebär att du som köpare ska beräkna och redovisa momsen. Använder du PromikBook för att registrera alla leverantörsfakturor så sköts detta automatiskt, annars måste detta göras manuellt.

  • Se till att använda rätt konton. Avviker något konto för t.ex. momspliktig försäljning från BAS-kontoplanen så måste dessa konton också läggas till i momsrapporten.

  • Kontrollera alltid att rätt momsperiod är vald i rapporten. Detta på grund av att man ofta gör sin momsrapport/momsomföring cirka en och en halv månad i efterhand i samband med momsdeklarationen. Då kan det hända att perioden som först genereras av PromikBook inte längre är den aktuella perioden.

Loader