Lägg till leverantör

Lägg till leverantör

Steg 1 - Leverantörsuppgifter

För att skapa en ny leverantör klickar ni på Register i menyfältet till vänster och välj sedan Lägg till leverantör.

Acconomy hämtar automatisk uppgifter om leverantören efter att ett organisationsnumret är angivet. Informationen hämtas från offentliga register och fylls i automatiskt vid ett lyckat uppslag.
För att på ett så effektivt sätt som möjligt registrera ny leverantör bör ni med fördel därför börja med att uppge organisationsnumret, se Bild 1.

Tips

Tryck på den blå pilen som är markerad på för att uppdatera informationen om kunden. Om kundens uppgifter förändrats kan det vara bra att kontrollera att informationen stämmer, se Bild 1.

Välj ett leverantörsnummer för leverantören. Ett kundnummer kan bestå av både siffror och bokstäver samt tecken som "-" eller "_".
Ett leverantörsnummer måste vara unikt och skilja sig från redan existerande leverantörsnummer. Om ni inte manuellt vill skapa ett nummer kan ni använda ett ledigt leverantörsnumret som systemet lämnar som förslag.

Fyll i resterande uppgifter för leverantören.


Bild 1. Tryck på bilden för att få den tydligare.

Steg 2 - Leverantörsinställningar

Ni väljer själv vilken information ni fyller i, ingen uppgift är obligatorisk utan finns till för att ni ska kunna använda systemets funktioner på ett optimerat sätt.

Nedan följer beskrivning på några av uppgifterna:
 • Återkomstdatum - Om ni önskar kontakta leverantören en specifik datum kan du notera det här. Ni kommer då få en notis om detta i er kalender i Acconomy.
 • Bank/Kontonummer/ Plusgiro/Bankgiro - Här uppger ni bankuppgifter till leverantören för betalning av leverantörsfakturor. Dessa tas sedan automatiskt fram när en bankfil med leverantörsbetalningar skapas.
 • Hoppa över leverantören vid skapande av bankfiler ut - Bocka i rutan om ni inte vill att leverantörens fakturor ska betalas via bankfil.
 • Om du använder dig utav bankfiler på Acconomy (Läs guiden om bankfiler)
 • Förfallodagar inkommande fakturor - Här väljer ni en siffra (antal hela dagar) som anger standardantalet
  förfallodagar för inkommande fakturor. Vid uppladdning av en ny leverantörsfaktura fylls då förfallodatum i automatiskt baserat på fakturadatum + förfallodagar.
 • Bevaka alla inkommande fakturor från leverantören - Bocka i denna rutan om ni önskar få kontroll över
  fakturor för leverantören. Du meddelas då via ett epostmeddelande samt ett sms när en ny leverantörsfaktura läggs i i systemet (via ex Scancloud eller manuellt uppladdad).
 • Meddelande vid bevakning - Om du använder alternativet att bevaka leveratörsfakturor används detta fält till att skriva in ett eget meddelande som skrivs ut vid notifieringen av ny inkommande faktura från leverantören.

Bild 2. Tryck på bilden för att få den tydligare.
Loader