Lägg till leverantör

Lägg till leverantör

Steg 1 - Leverantörsuppgifter

För att skapa en ny leverantör klickar man på menyn Register och väljer Lägg till leverantör.

PromikBook hämtar automatisk uppgifter om leverantören efter att ett organisationsnumret är angivet. Informationen tas från offentliga register och fylls i automatiskt om vid ett lyckat uppslag.
Så det enklaste är att börja med att skriva in organisationsnumret, se Bild 1.

Tips!

Tryck på den orangea pilen som är markerad på för att uppdatera informationen om kunden. Om kunden har flyttat kan det vara bra att kontrollera att adressen stämmer. se Bild 1.

Välj ett kundnummer som du vill att kunden ska få. Ett kundnummer kan bestå av både siffror och bokstäver samt tecken som "-" eller "_".
Ett kundnummer är unikt för kunden och måste alltså väljas utan att det krockar med en redan existerande kund. PromikBook lämar ett förslag på ett kundnummer som är ledigt.

Fyll i resterande uppgifter för leverantören.


Bild 1. Informationen som oftast blir ifylld automatiskt efter man har skrivit organisationsnumret.

Steg 2 - Leverantörsinställningar

Här finns flera tomma rutor där man själv väljer vilken information man vill fylla i. Ingen uppgift är obligatorisk utan är till för att kunna använda systemets funktioner på ett bättre sätt om man själv önskar.

En förklaring till vissa utav punkterna finns nedan:
  • Återkomstdatum - Om du ska kontakta leverantören efter två månader enligt överenskommelse kan du smidigt skriva in det här så kommer du få en notis om detta i din kalender på PromikBook.
  • Bank/Kontonummer/Plusgiro/Bankgiro - När du ska betala leverantörsfakturor kan du skriva in leverantörens bankuppgifter här. Dessa tas sedan automatiskt fram när en bankfil med leverantörsbetalningar skapas. Om leverantören t.ex. har bankgiro skriver du in siffrorna vid "Bankgiro".
  • Hoppa över leverantören vid skapande av bankfiler ut - Om du använder dig utav bankfiler på PromikBook (Läs guiden om bankfiler) kan du bocka i den här rutan om du inte vill att dessa leverantörsfakturor ska betalas via bankfilen.
  • Förfallodagar inkommande fakturor - Här väljer du en siffra (antal hela dagar) som ska vara standardantalet förfallodagar för inkommande fakturor. Vid uppladdning av en ny leverantörsfaktura fylls då förfallodatum i automatiskt baserat på fakturadatum + förfallodagar.
  • Bevaka alla inkommande fakturor från leverantören - Om du vill få kontroll över fakturor för en viss leverantör kryssar du i denna rutan. Du meddelas då via ett epostmeddelande samt ett sms när en ny leverantörsfaktura läggs i i systemet (via ex Scancloud eller manuellt uppladdad).
  • Meddelande vid bevakning - Om du använder alternativet att bevaka leveratörsfakturor används detta fält till att skriva in ett eget meddelande som skrivs ut vid notifieringen av ny inkommande faktura från leverantören.

Bild 2. Leverantörsinställningar.
Loader