Lägg till artikel

Lägg till artikel

Steg 1 - Artikeluppgifter

För att skapa en ny artikel klickar man på menyn "Register" och väljer "Lägg till artikel".

Du kommer då till sidan som visas i Bild 1. Här fyller du i samtliga uppgifter för artikeln.

Förklaring av fält

Nedan följer förklaringar till möljliga fält. Obligatoriska fält markeras med *

Artikelnummer

Här väljer du vilket artikelnummer som artikeln ska få. Förifyllt värde är senaste sparade numret. Ett artikelnummer kan bestå av siffror och bokstäver blandat, ex 19-EA-292.

Benämning*

Benämning är namnet på artikeln. Namnet visas i listor och på fakturaraden.

Intern artikelkommentar

Den interna artikelkommentaren är endast synlig för de som jobbar i PromikBook och kommer inte visas ut mot kund. Här kan man exemeplvis skriva Produkten ska endast säljas under vinterhalvåret, eller liknande.

Artikelkommentar på faktura

Här fyller man i en standardtext som dyker upp på fakturan när artikeln väljs på en artikelrad. Här kan man exempelvis skriva Avser artbetade konsulttimmar under föregående månad, eller liknande.

Lagersaldo

Här finns möjlighet till ett förenklat lagersaldo där lagersaldot räknar ner med samma antal som används på en faktura.


Bild 1. Fyll i fälten för artikeln

Typ av artikel

Förvald artikeltyp är Normal men här finns även Ränta, Rot eller Rut som alternativ.
När man ska fakturera Rot eller Rut-arbete är det väldigt viktigt att man väljer rätt artikeltyp för att det på fakturan ska räknas fram rätt avdrag att rapportera till Skatteverket.
Tänk även på att välja rätt typ av tjänst vid Rot eller Rut-artikel.

Läs vidare!

För mer information om hur du skapar och skickar Rot eller Rut-fakturor genom PromikBook är det bra om du läser guiden för rot och rut.

Enhet*

Här väljer du vilken enhet artikeln har, dvs vad du fakturerar. Här kan du skriva fritext vilket innebär att det lika bra att skriva H, h eller timmar. Det finns några förvalda alternativ som vi tror många har användning för men det går som sagt att skriva in vad som helst i fältet för enhet.

Momssats %*

För att det ska kunna faktureras artiklar med moms måste man först skapa en artikel med en korrekt momssats. Momssatsen väljs i listan och används vid bokföring av en fakturerad artikel.

Bokföringskonto inom Sverige

För att PromikBook ska veta hur en artikel ska bokföras när fakturan skickas ska det väljas ett försäljningskonto inom Sverige. Som standard föreslår vi

  • 3001 för 25% moms
  • 3002 för 12% moms
  • 3003 för 6% moms
  • 3004 för momsfri försäljning

Bokföringskonto vid omvänd skatteskyldighet

Har du ett tilläggspaket med möjlighet att använda Omvänd skatteskyldighet måste det finnas ett sparat konto för artikeln så att bokföringen blir korrekt när en faktura med Omvänd skatteskyldighet skapas.

Bokföringskonto inom EU

Har du ett tilläggspaket med möjlighet att använda Utlandsfaktura måste det finnas ett sparat konto för artikeln så att bokföringen blir korrekt när en Utlandsfaktura skapas.

Bokföringskonto utanför EU

Har du ett tilläggspaket med möjlighet att använda Utlandsfaktura måste det finnas ett sparat konto för artikeln så att bokföringen blir korrekt när en Utlandsfaktura skapas.

Artikelstatus

Artikelstatus anger om en artikel ska dyka upp i listor vid faktureringen. Notera att det fortfarande går att använda en ej aktiv artikel.

Steg 2 - Artikelpriser

Nu har det blivit dags för att fylla i priset på artikeln. Om du använder flera prislistor fylls ett pris per rad i.

När du fyller i ditt artikelpris väljer du antingen att fylla i priset exklusive moms eller inklusive moms. Priset räknas då fram för båda rutorna.

När du är klar klickar du på knappen Spara för att spara din artikel!

Loader