Ändra verifikation

Ändra verifikation

Steg 1 - Ändra rader i verifikationen

Först går du till fliken Bokföring och väljer Lista verifikationer.

Leta upp verifikationen som har blivit fel eller som ska ändras och tryck på åtgärdsikonen som finns bredvid verifikationen och välj Ändra, se Bild 1.

Tips!

Om verifikationen är upplåst och du önskar att nolla alla rader kan man trycka på åtgärdsikonen som finns bredvid verifikationen och istället välja Nolla och lås verifikation, då nollas alla rader direkt och verifikationen blir sedan låst.
Detta går snabbare än att välja alternativet Ändra och du kan bortse från steg 2 och 3.


Bild 1.

Steg 2 - Nolla rader

Om du har låst verifikationen behöver du låsa upp den först, det gör du genom att trycka på Lås upp, se Bild 2.

Har du skrivit fel datum eller hela verifikationen blivit fel trycker du på Nolla alla rader. Då kommer den här verifikationen strykas och inte räknas med i bokföringen, det som är smidigt med att nolla alla rader istället för att skapa en rättelseverifikation är att det inte blir dubbla verifikationer och om du ska kolla ett konto i t.ex. balansrapporten så kommer du tydligt se att det finns en verifikation som är nollad för den kommer ha ett streck över sig.

Om det bara är en specifik rad i verifikationen som har blivit fel kan du trycka på minustecknet som är markerat på bilden bredvid raderna för att ta bort den raden, se Bild 3.


Bild 2.

Bild 3.

Steg 3

Om du har nollat alla rader trycker du på Bokför och sedan Lås, se Bild 4.
Nu kan du skapa en ny korrekt verifikation istället, detta gör du under fliken Bokföring sedan trycker du på Ny verifikation.

Om du endast har tryckt på minustecknet och tagit bort en rad räcker det att trycka på Bokför och sedan Lås så är du klar och dina korrigeringar har sparats, se Bild 4.


Bild 4.

Steg 5 - Skapa rättelseverifikation

Önskar du istället att skapa en rättelseverifikation så trycker man på åtgärdsikonen som finns bredvid verifikationen och väljer Skapa rättelseverifikation, se Bild 5.

Då skapar den exakt samma verifikation men det bokas mot motsatt konto så verifikationerna tar ut varandra. Det kommer bli samma siffror i bokföringen om du har valt att nolla alla rader, det som är skillnaden är att om du skapar en rättelseverifikation kan det bli smidigare att förstå varför verifikationen inte ska räknas med. För det skapas en till verifikation där du kan skriva en verifikationstext som kan påminna dig om varför du har nollat den verifikationen.

En annan anledning till varför det kan vara bra att göra en rättelseverifikation istället för att nolla alla rader är att om det har gått en längre tid innan felet upptäckts. För om man redan t.ex. skickat in momsdeklarationen för perioden där verifikationen är fel behöver man göra en rättelseverifikation i nästkommande period, det fungerar inte då att stryka verifikationen. Stryker man verifikationen i efterhand kan fel saldo visas på momskontona.


Bild 5.

Steg 4 - Ändra verifikationstext

Om du har minst silverpaketet kan du ändra verifikationstexten.

Du gör det genom att trycka på åtgärdsikonen som finns bredvid verifikationen och väljer Ändra verifikationstext. Sedan kan du skriva in den verifikationstexten du vill ha istället och trycka på Spara, se Bild 5 & 6.


Bild 6.

Bild 7.

Steg 5 - Hantera dokument

Om man har kopplat ett dokument till verifikationen som man vill ändra eller ta bort, så finns det möjlighet till detta om man minst har silverpaketet.

Då trycker man på åtgärdsikonen som finns bredvid verifikationen och väljer Hantera dokument.

Man trycker sedan på minustecknet som är markerat på bilden bredvid transaktionerna för att ta bort dokumentet till en rad. Om man vill ta bort dokumentet till hela verifikationen trycker man på minustecknet som är markerat på bilden under rubriken Huvuddokument.

Vill man lägga till ett nytt dokument till hela verifikationen trycker man på symbolen för Bläddra som är markerad på bilden under rubriken Kopplade sidor, bilagor mm.
Men vill man bara lägga till ett dokument till en specifik rad trycker man på symbolen Bläddra som finns bredvid raden och är markerad på bilden. Den symbolen ser man endast om det inte finns något kopplat dokument till den raden.

När du har valt ett nytt dokument eller bara tagit bort de tidigare kopplade dokumentet trycker du på Spara.


Bild 8.

Bild 9.

Läs vidare!

För mer information om hur du skapar en verifikation kan du läsa guiden Ny verifikation.

Loader