Aktivera PromikBook API

Aktivera PromikBook API

Steg 1 - PromikBook API

Vad är API?

Från Wikipedia

Ett API eller applikationsprogrammeringsgränssnitt, av engelskans application programming interface, är en specifikation av hur olika applikationsprogram kan använda och kommunicera med en specifik programvara, som vanligen utgörs av ett dynamiskt länkat bibliotek och som därmed blir en mjukvarukomponent i applikationen. API:et är ett gränssnitt mellan applikationen och biblioteket. Biblioteket blir en mjukvarukomponent i applikationen och utgörs vanligen av en uppsättning funktioner som är tillgängliga för applikationen att anropa, variabler som den kan läsa och/eller ändra, samt datatyper och klasser som den kan använda. Dessa funktioner kan i sin tur använda funktioner, variabler, och så vidare, som inte har gjorts tillgängliga från externa program, utan har kapslats in bakom API:et.

Förenklat kan man helt enkelt säga att PromikBooks API gör det möjligt för andra applikationer att koppla upp sig mot PromikBook för att exempelvis kunna skicka fakturor, bokföra verifikationer, ta ut kontosaldo och mycket mer och informationen skapas då i PromikBook. Om du väljer att aktivera API-kopplingen för ett företag kan detta företaget användas genom API under förutsättningen att rätt nycklar för identifiering skickas med. Hur du får tag på ditt företags specifika API-nycklar kan du läsa om i Steg 2.

Steg 2 - Aktivera

Klicka på alternativet Översikt i menyn och skrolla ner på sidan för att komma till Kopplingar.
Leta upp raden PromikBook API och klicka på ikonen för att hantera PromikBook API, se Bild 1.


Bild 1. Tryck på kugghjulet.

Sidan för PromikBook API öppnas. Om PromikBooks API inte är aktiverat klickar du på knappen Aktivera enligt Bild 2.


Bild 2. Tryck på Aktivera.

Om du redan har aktiverat PromikBooks API (antingen genom att klicka på knappen eller genom att exempelvis logga in genom en annan applikation) ser det ut som i Bild 3.


Bild 3. Uppgifter för specifikt företag.

Steg 3 - Förklaringar

API-användarnamn

Användarnamnet är låst och representerar ditt företags inloggningsnamn till API:et.

API-lösenord

Lösenordet har genererats av PromikBook och används i kombination med användarnamnet för att identifiera just ditt bolag. Om du vill generera ett nytt lösenord klickar du på för att PromikBook ska generera ett nytt.
OBS! Om du ändrar lösenord kan vissa appar du använder sluta fungera!

API-nyckel

Nyckeln har genererats av PromikBook och används i adressfältet vid anrop till PromikBook. Om du vill generera en ny nyckel klickar du på för att PromikBook ska generera en ny.
OBS! Om du ändrar nyckel kan vissa appar du använder sluta fungera!

Loader