Använda krediter i Acconomy

Använda krediter i Acconomy

Var är en Acconomy-kredit?

En Acconomy-kredit motsvarar en svensk krona, SEK. Företagets kontosaldo kan ni se längst ned på sidan, i statusraden. Ert företag kan aldrig ha ett negativt saldo och få en skuld till oss. Vi slår automatisk av tjänster som försöker betalas från ett konto med saldo noll.

Från det konto som ert företag har hos Acconomy drar vi krediter när ni köper tjänster. Krediter dras också från ert konto om ni vill att fakturor skickas för automatisk kuvertering eller tas emot via vår scanningscentral. Ni måste alltid manuellt godkänna en betalning av krediter innan de verkställs hos Acconomy.

Krediterna kan även användas för att betala fakturor som ni fått från Acconomy i systemet. Det går att betala hela fakturan eller att delbetala fakturan.

Om ni vill se de transaktioner som genomförts på ert konto väljer ni menyalternativet Kontoutdrag Acconomy som finns under sidan Tjänster.

Överföra krediter

Välj belopp

För att komma igång med krediter är första steget att föra över krediter till ert konto på Acconomy. Klicka på alternativet Tjänster i menyn och därefter på Fyll på ditt konto.
Olika alternativ för överföringen visas då det går att överföra förvalda alternativen 200 SEK eller 500 SEK. Det går även att skriva in valfritt belopp, se Bild 1.


Bild 1. Val för antal krediter

Gör ert val och klicka på Vidare.

Välj betalsätt

Nu får ni valet hur ni vill föra över pengar till ert Acconomy-konto. I dagsläget stödjer Acconomy överföring via PayEx, PayPal och genom Faktura.

PayEx

Genom PayEx kan ni överföra genom direktbetalning med kort (VISA, MasterCard) eller genom banköverföring via Nordea, Handelsbanken eller Swedbank.

PayPal

Genom PayPal kan ni skicka direkt från ert PayPal-konto eller genom att ange VISA eller MasterCard

Faktura med Acconomy

Genom att välja överföring Acconomy och faktura skapas en faktura som ska betalas som vanligt till oss. När vi har pengarna på kontot sätt samma summa in på ert Acconomy-konto.

Här finns även möjlighet till efterskottsbetalning. Kontakta oss på support@acconomy.com eller lägg ett supportärende med rubriken Efterskottsbetalning för att veta mer!

Klicka på Betala när ni valt betalsätt. Om ni valt PayEx eller PayPal får ni direkt ett kontantkvitto på skärmen när överföringen lyckats och ni kan nu använda era krediter.


Bild 2. Välj betalsätt.

Använda krediter

Krediterna ni nu har på ert konto kan användas för att betala de kostnader som uppstår i samband med att du använder Acconomy. Det kan alltså vara någon utav följande exempel på kostnader:

  • Paket (Brons, silver, guld osv)
  • Blanketter för deklaration
  • Utskrift med posten
  • Automatiska påminnelser och inkasso
  • Kostnad för lön
  • Kostnad för E-faktura
  • Kostnad för fakturatolkning
  • Konsultation och support

I vissa fall får ni alternativet att betala direkt med krediter, ex vid köp av paket eller blanketter. I andra fall får ni oftast en faktura från oss som hamnar bland era inkommande fakturor.

Betala mottagna fakturor med krediter

Alla fakturor ni får från Acconomy som hamnat bland era inkommande fakturor kan betalas med krediter. Gå till menyn Faktura och Visa inkommande fakturor för att lista era mottagna fakturor, se Bild 3.


Bild 3. Klicka för att visa inkommande fakturor

Leta fram den faktura som ska betalas med krediter och klicka på texten Ej betald i kolumnen Fakturastatus. Nu dyker rutan som visas i Bild 4 upp. Klicka på betalningsalternativ för att få upp listan med de olika betalningsalternativen.


Bild 4. Markera genom att välja betalningssätt

Klicka på Betala med krediter som visas i Bild 5.

Klicka därefter på knappen Ok som visas i Bild 6 för att genomföra betalning av fakturan med krediter.

Fakturan kommer nu ändras till status Betald och krediter dras från ert konto. En verifikation skapas som underlag för betalningen.

Fakturan är nu fullt betalad och markerad även hos oss och ni behöver inte tänka på något mer.


Bild 5.


Bild 6. Klicka på Ok för att genomföra betalningen.

Se kontoutdrag och saldo

Ni kan närsomhelst se ert fulla kontoutdrag och saldo för att få full kontroll på vad som skett med era krediter. Kontoutdraget är alltid helt uppdaterat.

Klicka på menyn Tjänster och alternativet Kontoutdrag Acconomy för att komma till kontoutdraget.

Här listas alla händelser som skett på ert konto under perioden som visas. Välj period i listan för att se fler utdrag.

Här visas även ert aktuella saldo för ert konto och det är även här ni begär att få utbetalt era krediter till pengar.

Få krediter utbetalt i pengar

Har ni krediter på ert konto som ni vill få utbetalt i pengar?

För att få krediter utbetalt i pengar görs en begäran under Tjänster och alternativet Kontoutdrag Acconomy.

Klicka på Begär utbetalning för att skapa en utbetalningsorder. Ni kommer då få utbetalt era pengar inom 7 arbetsdagar, se Bild 7.


Bild 7. Klicka på Begär utbetalning

Notera!

Obs. Notera att det tillkommer en administrationsavgift på 4% för att få era krediter utbetalda i pengar.

Loader