Använda krediter i PromikBook

Använda krediter i PromikBook

Var är en PromikBook-kredit?

En PromikBook-kredit motsvarar en svensk krona, SEK. Företagets kontosaldo kan du se längst ned på sidan, i statusraden. Ditt företag kan aldrig ha ett negativt saldo och få en skuld till oss. Vi slår automatisk av tjänster som försöker betalas från ett konto med saldo noll.

Från det konto som ditt företag har hos PromikBook drar vi krediter när du köper tjänster från utav oss. Krediter dras också från ditt konto om du vill att fakturor skickas för automatisk kuvertering eller tas emot via vår scanningscentral. Du måste alltid manuellt godkänna en betalning av krediter innan de verkställs hos PromikBook.

Krediterna kan även användas för att betala fakturor du fått från oss i systemet. Det går att betala hela fakturan eller att delbetala fakturan.

Om du vill se de transaktioner som genomförts på ditt konto väljer du menyalternativet Kontoutdrag PromikBook som finns under sidan Tjänster.

Överföra krediter

Välj belopp

För att komma igång med krediter är första steget att föra över krediter till ditt konto på PromikBook. Klicka på alternativet Tjänster i menyn och därefter på Fyll på ditt konto.
Nu visas olika alternativ för överföringen där det går att överföra förvalda alternativen 200 SEK eller 500 SEK. Det går även att skriva in valfritt belopp om man önskar, se Bild 1.


Bild 1. Val för antal krediter

Gör ditt val och klicka på knappen Vidare.

Välj betalsätt

Nu får du valet hur du vill föra över pengar till ditt PromikBook-konto. I dagsläget stödjer PromikBook överföring via PayEx, PayPal och genom Faktura.

PayEx

Genom PayEx kan man överföra genom direktbetalning med kort (VISA, MasterCard) eller genom banköverföring via Nordea, Handelsbanken eller Swedbank.

PayPal

Genom PayPal kan man skicka direkt från sitt PayPal-konto eller genom att ange VISA eller MasterCard

Faktura med PromikBook

Genom att välja överföring PromikBook och faktura skapas en faktura som ska betalas som vanligt till oss. När vi har pengarna på kontot sätt samma summa in på ditt PromikBook-konto.

Här finns även möjlighet till efterskottsbetalning. Kontakta oss på support@promikbook.com eller lägg ett supportärende med rubriken Efterskottsbetalning för att veta mer!

Klicka på Betala när du valt betalsätt. Om du valt PayEx eller PayPal får du direkt ett kontantkvitto på skärmen när överföringen lyckats och du kan nu använda dina krediter.


Bild 2. Välj betalsätt.

Använda krediter

Krediterna du nu har på ditt konto kan användas för att betala de kostnader som uppstår i samband med att du använder PromikBook. Det kan alltså vara någon utav följande exempel på kostnader:

  • Paket (Brons, silver, guld osv)
  • Blanketter för deklaration
  • Utskrift med posten
  • Automatiska påminnelser och inkasso
  • Kostnad för lön
  • Kostnad för E-faktura
  • Kostnad för fakturatolkning
  • Konsultation och support

I vissa fall får du alternativet att betala direkt med krediter, ex vid köp av paket eller blanketter. I andra fall får du oftast en faktura från oss som hamnar bland dina inkommande fakturor.

Betala mottagna fakturor med krediter

Alla fakturor du får från PromikBook och som hamnat bland dina inkommande fakturor kan betalas med krediter. Gå till menyn Faktura och Visa inkommande fakturor för att lista dina mottagna fakturor, se Bild 3.


Bild 3. Klicka för att visa inkommande fakturor

Leta fram den faktura som ska betalas med krediter och klicka på texten Ej betald i kolumnen Fakturastatus. Nu dyker rutan som visas i Bild 4 upp. Klicka på betalningsalternativ för att få upp listan med de olika betalningsalternativen.


Bild 4. Markera genom att välja betalningssätt

Klicka på Betala med krediter som visas i Bild 5.

Klicka därefter på knappen Ok som visas i Bild 6 för att genomföra betalning av fakturan med krediter.

Fakturan kommer nu ändras till status Betald och krediter dras från ditt konto. En verifikation skapas som underlag för betalningen.

Fakturan är nu fullt betalad och markerad även hos oss och du behöver inte tänka på något mer.


Bild 5.

Bild 6. Klicka på Ok för att genomföra betalningen.

Se kontoutdrag och saldo

Du kan närsomhelst se ditt fulla kontoutdrag och saldo för att få full kontroll på vad som skett med dina krediter. Kontoutdraget är alltid helt uppdaterat.

Klicka på menyn Tjänster och alternativet Kontoutdrag PromikBook för att komma till kontoutdraget.

Här listas alla händelser som skett på ditt konto under perioden som visas. Välj period i listan för att se fler utdrag.

Här visas även ditt aktuella saldo för ditt konto och det är även här du begär att få utbetalt dina krediter till pengar.

Få krediter utbetalt i pengar

Har du krediter på ditt konto som du vill få utbetalt i pengar?

För att få sina krediter ubetalt i pengar görs en begäran under Tjänster och alternativet Kontoutdrag PromikBook.

Klicka på knappen Begär utbetalning för att skapa en utbetalningsorder. Du kommer då få utbetalt dina pengar inom 7 arbetsdagar, se Bild 7.


Bild 7. Klicka på Begär utbetalning

Notera!

Obs. Notera att det tillkommer en administrationsavgift på 4% för att få sina krediter utbetalda i pengar.

Loader