Verifikationsmallar

Verifikationsmallar

När man skapar en ny verifikation kan man välja Snabbinmatning genom att använda verifikationsmallar, då går det fortare och smidigare att bokföra. Den här guiden visar hur du lägger till egna verifikationsmallar samt hur man använder snabbinmatning.

Steg 1

När du skapar en verifikation och vill använda dig utav verifikationsmallar går du först till fliken Bokföring sedan väljer du Ny verifikation. Därefter trycker du på Snabbinmatning, se Bild 1.


Bild 1.

Steg 2 - Lägg till en verifikationsmall

Här väljer du först vilken verifikationsmall du vill använda alternativt skapar en ny verifikationsmall genom att trycka på åtgärdsikonen som är markerad på bilden, se Bild 2.

Om du vill skapa en ny verifikationsmall trycker du på Lägg till verifikationsmall. Då kommer du få upp en notis där du först skriver in vilket namn du vill ha på den nya verifikationsmallen, vilken verifikationstext, vilken verifikationsserie samt om den ska vara aktiv eller inaktiv. Därefter skriver du in vilka konton du vill använda, det är viktigt att du skriver in procentsatsen och inte summan från en specifik faktura för då kan man inte använda verifikationsmallen till fler verifikationer. Om du t.ex. har köpt kontorsmaterial för 200 kr, så skapar du verifikationsmallen enligt exemplet, se Bild 3.
Man kan också läsa in tidigare verifikationer om man vill använda samma konton och procentsats som en annan verifikation genom att trycka på Läs in verifikation, se Bild 3.

När du har skrivit in all information till den nya verifikationsmallen trycker du på Spara .

Du hittar alla verifikationsmallar under fliken Bokföring->Lista verifikationsmallar, det finns några mallar skapade från början. Där kan du också välja vilka verifikationsmallar du ha vill ha som aktiva och inaktiva genom att trycka på åtgärdsikonen som finns bredvid verifikationsmallen.


Bild 2.

Bild 3. Tryck på bilden för att få den tydligare.

Steg 3 - Snabbinmatning

Nu är det dags att göra klart verifikationen med hjälp av den nya verifikationsmallen.
Efter du har valt vilken verifikationsmall du ska använda skriver du in bokföringsdatum, vilken verifikationstext du vill ha samt totalsumman. Om du vill koppla ett dokument till verifikationen trycker du på filen som finns under rubriken Ej kopplade verifikationsunderlag.

Läs vidare!

För mer information om hur du laddar upp verifikationsunderlag kan du läsa guiden Ladda upp bokföringsunderlag.


Bild 4.

Steg 4 - Granska och bokför

När du har skrivit in alla uppgifter kan du först trycka på Granska för att se hur verifikationen har blivit så att allting stämmer. Då kommer verifikationen se ut enligt nedan, se Bild 5.

Om du känner dig nöjd med verifikationen trycker du på Bokför.


Bild 5. Så ser det ut när man trycker på Granska, tryck på bilden för att få den tydligare.
Loader