Rot- eller rut-avdrag

Rot- eller rut-avdrag

Den här guiden visar hur du skapar en rot/rut faktura samt hur du skapar en fil som du kan ladda upp på Skatteverket.

Steg 1

Först behöver du skapa en utgående faktura, då går du till fliken Faktura sedan väljer du Skapa ny som står under rubriken Utgående. Därefter väljer du vilken fakturatyp det ska vara antingen rot eller rut, du väljer det vid raden Välj fakturatyp, se Bild 1.

Sedan behöver du lägga till kunden, det gör du vid fliken Lägg till person som kommer upp efter du har valt antingen rot eller rut vid fakturatyp. Du trycker på åtgärdsikonen som är markerad på bilden och väljer Lägg till person, se Bild 1. Då kommer du få upp en ny notis där du behöver skriva in kundens personnummer, namn och återstående belopp att dra av. Sedan trycker du på Spara, se Bild 2.

När fakturan avser rotarbete behöver du lägga till fastigheten också, det gör du genom att trycka på åtgärdsikonen som finns till höger om Lägg till fastighet och väljer alternativet Lägg till fastighet, se Bild 1.
Nu kommer du få upp en ny notis där du först måste välja om det är en fastighet eller en bostadsrätt sedan behöver du skriva in fastighetsbeteckningen, se Bild 3.

När det gäller rutarbete behöver du inte lägga till en fastighet utan endast en person.


Bild 1. Välj fakturatyp först.

Bild 2. Lägg till person.

Bild 3. Lägg till fastighet.

Steg 2

Nu är det dags att skapa en ny artikel för antingen rot eller rut.

Du trycker på åtgärdsikonen som finns under rubriken Artikelnummer och väljer alternativet Lägg till artikel. Det viktiga som du behöver tänka på här är att ändra Typ av artikel till antingen rot eller rut samt fylla i vilken typ av tjänst det är, i exemplet nedan har jag t.ex. valt Bygg, se Bild 4.

Oftast när man skickar en rot- eller rutfaktura så ska materialet stå med på fakturan och då skapar man en ny artikel för det och väljer antingen rot eller rut vid Typ av artikel men man ändrar typ av tjänst till Material som står under rubriken Ej avdragsgillt.


Bild 4. Lägg till artikel.

Steg 3

När man har skapat klart sin artikel och tryckt på Spara är det dags att välja vilken kund som ska få fakturan, vilket leveranssätt och sedan är det dags att skicka fakturan. Du kommer hitta fakturan under fliken Faktura sedan väljer du Visa utgående fakturor.


Bild 5. Den här informationen ska finnas med på fakturan när den är klar.

Steg 4

När du har mottagit inbetalningen från kunden och markerat fakturan som betald är det dags att skapa en fil för antingen ROT- eller RUT-avdrag som du sedan kan ladda upp på Skatteverket.

Du gör det genom att gå till fliken Faktura och väljer Visa utgående fakturor sedan trycker du på åtgärdsikonen som finns högst upp till höger och väljer antingen alternativet Skapa fil för ROT-avdrag eller Skapa fil för RUT-avdrag, se Bild 6.
När du har valt något utav alternativen kommer det upp en notis med de fakturor som du kan skicka till Skatteverket, här kan du själva bocka för de fakturor som du vill registrerar för rot- eller rutavdrag och klicka på Spara. När du har tryckt på Spara kommer en xml-fil sparas ner på din dator och det är den filen som du kan ladda upp på Skatteverkets hemsida.

Notera!

Det är endast betalda fakturor som kan registreras för rot- och rutavdrag, så de fakturor som inte är betalda kommer inte synas här.

OBS!

Tänk på att när du skapar filen till Skatteverket ska du INTE ta med fakturor från olika kalenderår i samma fil.


Bild 6. Tryck på bilden för att få den tydligare.

Bild 7. Tryck på bilden för att få den tydligare.

Steg 5

När du har laddat upp filen på Skatteverket och Skatteverket har betalat ut pengarna är det dags att registrera den inbetalningen från Skatteverket. Det gör man under fliken Faktura sedan trycker man på Visa utgående specialfakturor (rot, rut, valuta).

Här kommer alla fakturor upp som innehåller antingen rot, rut eller valuta. När du ska registrera inbetalningen från Skatteverket gör man som vanligt genom att trycka på Ej betald som står med röd text bredvid fakturan och skriver in vilket belopp man mottagit, vilket datum samt till vilket konto.

Notera!

Om Skatteverket inte har godkänt hela beloppet du ansökt för, vilket kan bero på att kunden t.ex. redan har använt en del av sitt rot- eller rotavdrag, så skriver man endast in beloppet som man har mottagit och antingen bockar för alternativet Skapa restfaktura till kund på återstående summa? så du får in resterande skattereduktionsbeloppet från originalfakturan av kunden, eller så kan du boka det som en kundförlust.

När du har gjort ditt val trycker du på Ok.


Bild 8.
Loader