Ladda upp bokföringsunderlag

Ladda upp bokföringsunderlag

Alternativ 1 - Ladda upp via hemsidan

Ladda upp via hemsidan

För att ladda upp bokföringsunderlag finns några olika vägar att ta.

  • Klicka på menyn Faktura och därefter på alternativet Ladda upp fakturor för bearbetning
  • Klicka på menyn Bokföring och därefter på alternativet Ladda upp underlag
  • Klicka på Dokument och därefter Ladda upp underlag

Alla alternativen tar er till sidan för uppladdning av underlag, se Bild 1.


Bild 1. Sidan för att ladda upp underlag har två olika rutor.

För att ladda upp filer väljer ni först om det är Fakturor eller till exempel Kvitton som ska laddas upp. Underlagen hanteras olika och kopplas i olika mappar för snabbare åtkomst vid ett senare tillfälle och det är därför viktigt att ladda upp fakturor under fakturor, samt verifikationsunderlag under verifikationsunderlag.

Ladda upp genom dialogrutan

När ni ska ladda upp era filer från er dator klickar ni på någon av knapparna Fakturor eller Verifikationsunderlag för att öppna upp filuppladdningsdialogen. Det går att markera flera filer att ladda upp.

Ladda upp genom "dra och släpp"

Det går lika bra att markera era filer på datorn i filhanteraren som är inbyggd i ert operativsystem. Markera filerna och dra med musen till webbläsaren och släpp filerna i rutan för antingen Fakturor eller i rutan för Verifikationsunderlag.

När ni valt filer visas dessa under rubriken Uppladdningar med namn samt en indikation på hur mycket som är uppladdat.

Alternativ 2 - Ladda upp via mobilapplikationen

Ladda upp via mobilapplikationen

I mobilapplikationen klickar ni på menyn Filhantering och väljer alternativet Ladda upp underlag, se Bild 2.
Här visas nu, likt hemsidan, två alternativ för att ladda upp underlag. Det är fakturaunderlag samt verifikationsunderlag.

Efter att ni har valt vilket underlag som laddas upp kommer ni till en ny vy, se Bild 3, där ni kan välja att ta bild med telefonens kamera, eller ladda upp bilder från telefons minne.


Bild 3. Välj kamera eller minne

Bild 2. Menyn i mobilapplikationen

När ni har tagit en bild med kameran eller valt från telefonens minne visas nu den valda bilden på skärmen, se Bild 4.

Som ses i Bild 4 finns olika alternativ att göra med bilden innan ni lägger till ett nytt underlag.

  1. I rutan som visas föreslås ett namn taget från dagens datum. Klicka i rutan för att byta namnet på bilden.
  2. Om bilden inte är tillräckligt bra klickar ni på krysset för att ta bort bilden och ta en ny.
  3. Har fakturan/kvittot fler sidor? Klicka på lägg till sida för att välja att fotografera nästa sida eller välja nästa sida från telefonens minne.
  4. Klickade ni fel när ni valde fakturaunderlag eller verifikationsunderlag? Ändra här. Orange färgen som är markerad väljer typ av underlag.

När ni har gjort era val får ni välja att antingen lägga till fler underlag eller klicka på knappen Ladda upp, se Bild 5.

Klicka på Kamera-ikonen eller på Mapp-ikonen för att välja nytt underlag. OBS! Endast nya underlag. Om underlaget har fler än 1 sida ska ni välja alternativet Lägg till sida som beskrivs i Bild 4.

Klicka på Ladda upp för att ladda upp alla underlag

Om ni inte är nöjd kan ni klicka på Avbryt för att avbryta uppladdningen.


Bild 4. Gör val för bilden

Bild 5. Klicka på Ladda upp om ni är klar
Loader