Dröjsmålsränta

Dröjsmålsränta

Alternativ 1 - Om du har minst silverpaketet

Steg 1

Med silverpaketet kan man väldigt smidigt skicka räntefakturor, systemet räknar automatiskt ut vad dröjsmålsräntan blir för din kund genom att se hur många dagar kunden blev sen med inbetalningen samt se vilken procent du har ställt in för dröjsmålsränta.

För att skicka en räntefaktura går du först till fliken Faktura sedan väljer du Visa utgående fakturor. Därefter trycker du på åtgärdsikonen som finns högst upp till höger och väljer alternativet Skapa räntefaktura för skickade fakturor, se Bild 1.

När det är första gången man ska skapa en räntefaktura så kommer det upp en notis att man inte har ställt in några inställningar för räntefakturor sedan en fråga om du vill göra det nu, här trycker du Ja, se Bild 2.


Bild 1.

Bild 2.

Steg 2 - Ställ in alla inställningar

Nu kommer det komma upp en notis med vilka inställningar du kan ställa in för dina räntefakturor.

Först väljer du vilket artikelnummer du vill ha, observera att bredvid varje inställning står all information du behöver veta om den inställningen, se Bild 3.

Nästa inställning är vilket konto det ska bokföras på och det kommer automatiskt välja konto 8313 – Ränteintäkter från kortfristiga fordringar, men det går att ändra konto om man vill det genom att trycka på åtgärdsikonen som finns bredvid kontot, se Bild 3.

Därefter väljer du vilket som är det minsta fakturabeloppet för att en räntefaktura ska skapas, det står 200 där från början som ett exempel men de beloppet går också att ändra.

Sista inställningen är hur många respitdagar från förfallodatumet som ska räknas.

När du känner dig klar med alla inställningar trycker du på Aktivera, se Bild 3.


Bild 3.

Steg 3 - Skicka en faktura med dröjsmålsränta

När du har tryckt på Aktivera så kommer det komma upp en notis där du kan välja vilken kund som du vill skicka din första räntefaktura till. Du väljer vilken kund genom att trycka på åtgärdsikonen så listas alla dina kunder sedan trycker du på Skapa alternativt trycker på åtgärdsikonen igen som finns högst upp till höger och väljer alternativet Skapa räntefaktura för skickade fakturor, se Bild 4 och 1.

Om systemet fick fram att det var möjligt att skicka en räntefaktura kommer en ny notis upp som visar vad beloppet sammanlagt blev på räntefakturan sedan får du välja om du vill skapa faktura eller inte. Om du vill skapa fakturan trycker du på alternativet Ja så kommer fakturan upp så kan du kolla att allting stämmer innan du väljer leveranssätt och skickar fakturan till kunden.

Notera!

Om det inte gick att skapa en räntefaktura kan det bero på att beloppet var för lågt jämfört med de inställningar som du har ställt in i Steg 2, det kommer upp en notis längst ner i det vänstra hörnet som förklarar varför det inte gick att skicka fakturan. Om du vill ändra beloppet går du till fliken Inställningar sedan vid raden Minsta belopp för räntefaktura ändrar du till ett lägre belopp så du kan skicka räntefakturan.

Glöm inte att trycka på Spara!


Bild 4.

Bild 5.

Alternativ 2 - Om du har bronspaketet

Steg 1

När man har bronspaketet får man räkna ut dröjsmålsränta manuellt istället för att systemet gör det åt dig.

För att skicka en räntefaktura med bronspaketet går du först till fliken Faktura sedan väljer du Skapa ny under rubriken Utgående.

Det viktigaste här är att ändra Faktura till Räntefaktura istället, se Bild 6.


Bild 6.

Steg 2

Därefter behöver du skapa en ny artikel för dröjsmålsränta.
Du skapar en artikel som vanligt med det är viktigt att ändra Typ av artikel till Ränta istället för Normal och ändra momssatsen till 0%, se Bild 7.

När man har fyllt i de uppgifter som man vill för artikeln trycker man på Spara så kan man fortsätta skapa fakturan.

Läs vidare!

För mer information om hur du skapar en artikel kan du läsa guiden Lägg till artikel.


Bild 7.

Läs vidare!

För mer information om hur du skickar en utgående fakturan kan du läsa guiden Skapa faktura i PromikBook.

Loader