Egen e-post-avsändare i PromikBook

Egen e-post-avsändare i PromikBook

Denna guide hjälper dig att ställa in egen avsändare gällande e-postadress i PromikBook.

Notera!

Obs. Notera att det efter 25 maj 2018 och införandet av GDPR har blivit mycket hårdare regler och säkerhet vilket medför att inte alla leverantörer tillåter användandet av epost i externa program.

Steg 1 - Identifiera din leverantör

Första steget innebär att du måste ta reda på varifrån du skickar epostmeddelanden eller var din e-postadress finns registrerad. Det kan vara en adress som du fått av Google, en så kallad gmail-adress. Eller så är det kanske Microsoft som hanterar din e-postadress och du använder hotmail, live eller outlook som domännamn.

Enklast är att kolla på domän för din e-postadress. Domän är delen efter @ i en e-postadress.

Exempel:

E-postadressLeverantörDomän
namn@gmail.com Googles gmail.com
namn@live.se Microsoft live.se
namn@outlook.com Microsoft outlook.com
namn@hotmail.com Microsoft hotmail.com
namn@yahoo.se Yahoo yahoo.se

Om du använder dig utav din egen domän så kan det vara din leverantör av domänen alternativt ett bolag som kan hantera mail från andra domäner.

Exempel:
namn@mindomän.se där mindomän.se är ditt företagsnamn eller din hemsida.

Ex på leverantörer är då Loopia, One.com, Cliche.se osv. Det kan dock även vara så att du använder ex Google och deras gmail fast med en annan domän än @gmail.com då du använder din egna.

Steg 2 - Ta reda på inställningarna

För att kunna ställa in rätt e-postadress behöver du ta reda på vad just din leverantör har för specifika inställningar när det gäller SMTP (Simple Mail Transfer Protocol).

Det som efterfrågas brukar oftast vara:

  • SMTP-Host (leverantörens adress)
  • SMTP-Port (leverantörens anslutnignsnummer)
  • TLS/SSL (om kommunikationen ska krypteras vilket antagligen är ett krav i och med GDPR)

Kontakta din leverantör för att ta reda på vilka inställningar som gäller just för dig.

Exemple på några leverantörer och dess inställningar.
Leverantör SMTP-Host SMTP-Port TLS/SSL Användarnamn Lösenord
Google Gmail smtp.gmail.com 465 Ja E-postadress Lösenord till epost
Microsoft Outlook smtp-mail.outlook.com 587 Ja E-postadress Lösenord till epost
Microsoft Live smtp.live.com 25 Ja E-postadress Lösenord till epost
Microsoft Office 365 smtp.office365.com 587 Ja Office 365 användanamn Lösenord office 365
Yahoo smtp.mail.yahoo.com 465 Ja E-postadress Lösenord till epost

Tips

Tänk på att nästan alla leverantörer kräver ett godkännande för att användning av e-postadressen externt ska fungera.

Steg 3 - Inställningar i PromikBook

Nu är det dags att skriva in inställningarna i PromikBook så att vi kan hantera din e-postadress. Gå till Inställningar och bläddra ner till Inställningar för e-post, se Bild 1.

Det förinställda valet är att använda PromikBook som leverantör för alla epost-utskick vilket innebär att avsändaren är @promikbook.com men med en svarsadress vald till den e-postadress som finns angiven under Företagsinställningar.

Här finns också val för några av de vanligaste e-postklienterna. Vill du ställa in helt själv väljer du alternativet Annan e-postleverantör för att fylla i uppgifter.

För vissa leverantörer (ex one.com) fyller du i ett inloggningsnamn utöver e-postadressen. Inloggningsnamnet är det inloggningsnamn som du använder för att logga in i deras portal och brukar kunna vara själva domännamnet eller ett kundnummer.
Ett exempel på hur uppgifter fylls i på just One.com, se Bild 1.


Bild 1. Exempel för One.com.

För att testa att det fungerar klickar du på knappen Spara för att därefter klicka på Testa. Ett försök att skicka ett epostmeddelande genomförs och du meddelas om resultatet.

Det går såklart att även ange Gmail, Hotmail eller Yahoo även under Annan e-postleverantör, se Bild 2.Bild 3. Hotmail genom annan e-postleverantör

Steg 4 - Tillåt åtkomst hos leverantörer

För att det ska fungera att skicka epost från PromikBook genom just din leverantör kan det hända att du måste tillåta PromikBook att använda din e-postadress.
Här följer några exempel på hur du går tillväga.

Google

Inställningar för gmail

Gå till https://myaccount.google.com/lesssecureapps för att tillåta användning av mindre säkra applikationer enligt Bild 4.


Bild 4. Tillåt mindre säkra appar för Google

Microsoft

Inställningar för Hotmail, Live eller Outlook

Ibland kan det behövas att man tillåter applikationen att använda Microsoft-kontot genom att när man är inloggad på Microsofts epostklient klickar på Inställningar och letar upp Inställningar för Synkronisera epost enligt Bild 5.


Bild 5. Inställinngar hos Microsoft

Om testet misslyckas kan det även efter att du klickat på Testa vara bra att kontrollera aktivitet på ditt Microsoft-konto för att godkänna inloggningen från en annan applikation.

Gå till https://account.live.com/Activity och klicka på Ja det är jag-knappen för att tillåta framtida inloggningar. Testa därefter igen för att se om det fungerar.

Loader