logo

Skapa konto

Förnamn
Efternamn
E-postadress
Telefon
Lösenord
Bekräfta lösenord
Inbjudningskod
Jag godkänner avtalet
Läs avtalet »
OBS! Du måste godkänna avtalet!
När du registrerat dig har du tillgång till basfunktionerna i PromikBook.

Behöver du hjälp med registreringen kan du titta på instruktionsfilmen.
Film som presenterar koncernsystemet
Jobbar med koncern? Detta kan vi erbjuda!

PromikBook erbjuder koncernrapportering på ett effektivt sätt

Med koncernpaketet i PromikBook upprättar du enkelt rapporter för din koncern. PromikBook gör själv omföringar mellan företagen baserat på den konton du använder. Du kan också per månad göra egna elimineringar mellan bolagen. 


Ikon för koncernpaketet

I koncernpaketet ingår dessutom valutakonvertering. Varje bolag kan därför använda sin egen redovisningsvaluta och du väljer själv i vilken valuta du vill att koncernrapporterna ska presenteras.


Pris 1399 kr/mån


Vi kan också ta ett helhetsansvar för ditt bolags eller en koncerns rapportering. Vi använder då PromikBook och bygger upp en rapportstruktur och vi ser till att rapportering sker enligt den tidsplan vi kommit överens om.

 • Vi lovar att du förkortar din månadsrapportering med många timmar för dig
 • Du behöver inte längre överföra värden från affärssystemet till kalkylprogram
 • All import sker från ditt nuvarande affärssystem via SIE eller API kopplingar, enkelt och smidigt
 • Konton för internförsäljning elimineras automatiskt
 • Du gör manuella justeringar för varje månad i koncerntablån, enkel översikt
 • Underliggande budgetar och prognoser kan sammanställas för hela koncernen i sin helhet
 • Den inbyggda dokumenthanteraren gör att du kan spara dina rapporter löpande
 • Enkelt att skapa dina egna rapporter
 • Vi hjälper dig bygga upp just ditt eget rapportpaket
 • Promiks välkända simulator ingår i systemet
 • Kassaflödes- och analysrapporter ingår
 • Du kan skapa dina egna nyckeltal
 • Flera personer kan dela på rapporterna, du behöver inte skicka rapporter via pdf och epost

Några exempel på vad du kan göra

Film om anpassade rapporter för koncern

Anpassade rapporter

I PromikBook finns en mängd standardrapporter. Dessa rapporter är balans- resultat och kassaflödesrapporter. Du kan också hitta nyckeltalsrapporter som beskriver förändringar i företagets ekonomi genom nyckeltal. Du kan förändra alla rapporter och skapa dina egna uppställningar och nyckeltal.

Alla rapporter är alltid tillgängliga och kan exporteras på en mängd olika format, språk och valutor.

Film om att simulera koncernhändelser

Simulera olika händelser

I PromikBooks unika simulator kan du simulera olika händelser och direkt se hur dessa händelser påverkar företagets ekonomiska situation. Dessa händelser kan till exempel vara volymförändringar av försäljning, prisförändringar, nyanställningar, investeringar etc.

I simulatorn styr du själv för vilka perioder simuleringen ska beräknas och för vilka resultatenheter eller projekt eller andra dimensioner som du lagt upp i företagets redovisning.

Film om enkel import och export av bokföringsdata

Enkel import och export

PromikBook är en total molnbaserad tjänst med bokföring, fakturering och mycket mycket mer. PromikBook kan importera och exportera SIE filer. Detta innebär att du kan importera allt bokföringsmaterial som registrerats i ett annat system. Och därefter arbeta med det ekonomiska materialet i PromikBooks simuleringar, framtidsplanering och rapportering.

När du har arbetat klart i PromikBook med till exempel en budget kan du också exportera tillbaks den via SIE formatet.

Film om rapportering

Rapportering för företagets koncern

I PromikBook finns en unik del som avser koncernrapportering. Där sammanställer du företagets koncern med dess dotterbolag. I PromikBook specificerar du vilka konton som avser interna konton mellan bolagen i koncernen.

PromikBook genererar då ett automatiskt förslag på resultat- och balansräkningar för koncernen. Du kan också komplettera med manuella justeringar mellan bolagen för varje individuell månad.

Film om budget hantering

Budget

I PromikBook finns en funktion för att bygga upp en budget. Du kan skapa hur många budgetar du vill, det finns ingen begränsning. Den budget som skapas kan hämta fördelningskurvor från något historiskt år. Alternativt bygger du upp egna fördelningskurvor.

Den budget som skapas kan du kalla fram i alla rapporter i PromikBook för enkla jämförelser. Din budget kan även konverteras och visas i andra valutor.

Film om prognos

Prognos

Till varje budget kan du skapa hur många prognoser som helst. PromikBook kan kombinera ett faktiskt utfall till och med en viss månad med en budget för resterande perioder. Detta innebär att du automatiskt får ett material av PromikBook som är enkelt att arbeta med.

Du kanske vill göra en prognos för helåret eller nästkommande tolvmånader varje månad, varje kvartal eller varje halvår. Allt är möjligt med PromikBooks unika flexibilitet.

PromikBook AB © 2019