Avsluta ditt konto

Avsluta ditt konto

Steg 1

När du loggar in på PromikBook så finns det ett alternativ som heter Mitt konto högst upp till höger på hemsidan. Du trycker där för att komma vidare, se Bild 1.


Bild 1. Tryck på Mitt konto

Steg 2

När sidan för Mitt konto har lästs in så finns det längre ner en rubrik där det står Kontostatus. Unden den rubriken finns det en röd knapp med texten Ta bort konto, se Bild 2. När du trycker på den knappen läggs ditt konto i vänteläge tills det blir borttaget.

Observera att du inte kan ta bort ditt konto om det är kopplat till ännu ej reglerade fakturor.


Bild 2. Välj Ta bort konto.
Loader