Avsluta ditt konto

Avsluta ditt konto

Steg 1

När du loggar in på PromikBook så finns det en flik som heter Mitt konto som har ett hjärta som symbol. Du trycker där för att avsluta ditt konto på PromikBook, se Bild 1.Bild 2. Välj Ta bort konto.

Steg 2

När sidan för Mitt konto har lästs in så finns det en röd knapp med texten Ta bort konto, se Bild 2. När du trycker på den knappen läggs ditt konto i vänteläge tills det blir borttaget.

Observera att du inte kan ta bort ditt konto om det är kopplat till ännu ej reglerade fakturor.Bild 2. Välj Ta bort konto.
Loader