Avsluta ditt konto

Avsluta ditt konto

Steg 1

Logga in på Acconomy välj Mitt konto i huvudmenyn. (Fliken har ett hjärta som symbol) Ni klickar där för att avsluta ert konto på Acconomy, se Bild 1.Bild 1. Välj Ta bort konto.

Steg 2

När sidan för Mitt konto har lästs in så finns det en röd knapp med texten Ta bort konto, se Bild 2. När ni trycker på den knappen läggs ert konto i vänteläge tills det blir borttaget.

Observera att ni inte kan ta bort ert konto om det är kopplat till ännu ej reglerade fakturor.Bild 2. Välj Ta bort konto.
Loader